Aizkraukles novada pašvaldība aicina piedalīties cenu aptaujā "Nāc un izmēģini tipa nodarbības - "Vingrošana Enerģijai" - vingrošanas, pilašu un zumbas nodarbību vadīšana projekta Nr.9.2.4.2/16/I/019 "Koknese-veselīgākā vide visiem!" (pozīcija Nr. 13.3.1.2.1; AND/CA/2022/63) ietvaros.
Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022. gada 25. augustam plkst. 12.00

Aizkraukles novada pašvaldība aicina piedalīties cenu aptaujā "Nāc un izmēģini tipa nodarbības - "Vingrošana Enerģijai" - vingrošanas, pilašu un zumbas nodarbību vadīšana projekta Nr.9.2.4.2/16/I/019 "Koknese-veselīgākā vide visiem!" (pozīcija Nr. 13.3.1.2.1; AND/CA/2022/63) ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2022. gada 25. augustam plkst. 12.00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Aizkraukles novada pašvaldības projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. +37127298666, e-pasts ieva.rusina@aizkraukle.lv.

Projekts Nr.9.2.4.2/16/I/019 „Koknese-veselīgākā vide visiem!” norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Eiropas Sociālā fonda logo