Tīmekļa vietne: https://www.daudzese.lv/skola/

Programmas:

  • Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111
  • Speciālās  pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611
  • Speciālās  pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811

Daudzeses pamatskola

daudzesesskola [at] aizkraukle.lv