AIZKRAUKLES PILSĒTAS  CEĻU UN IELU SARAKSTS

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Garums (km)

Uzturēšanas klase

Uzturēšanas klase

Ielas platums

Segums

 

 

 

 ziema

vasara

 

 

1.

Jaunceltnes iela

2.58

B

B

11

Melnais

2.

Lāčplēša iela

1,71

B

B

7

Melnais

3.

Spīdolas iela

0,92

B

B

7

Melnais

4.

Gaismas iela

1,75

B

B

11

Melnais

5.

Bērzu iela

0,83

B

B

7

Melnais

6.

Skolas iela

0,44

B

B

8

Melnais

7.

Maurēnu iela

0,52

B

B

7

Melnais

8.

Mednieku iela

0,28

B

B

7

Melnais

9.

Vidus iela

0,27

B

B

7,5 un 4

Melnais

10.

Dārza iela

0,59

B

B

10

Melnais

11.

Torņu iela

0,9

B

B

7

Melnais

12.

Rūpniecības iela

0,65

B

B

8

Melnais

13.

Baznīcas iela

0,71

B

B

8

Melnais

14.

Bitēnu iela

0,53

C

C

7

Melnais

15.

Sprīdīša iela

0,57

C

C

6

Melnais

16.

Daugavas iela

0,6

C

C

6

Melnais

17.

Purvciema iela

0,5

C

C

6

Melnais

18.

Ziemeļu iela

0,18

C

C

6

Melnais

19.

Dzelzceļa iela

0,85

C

C

7

Betons

20.

Tilta iela

0,46

C

C

7

Melnais

21.

Muzeja iela

0,75

C

C

4

Melnais

22.

Draudzības krastmala

0,38

C

C

4

Melnais

23.

Nomales iela

0,5

C

C

5

Melnais

24.

Stadiona iela

0,7

C

C

3,5

Melnais

25.

Saules iela

0,59

C

C

5

Melnais

26.

Nokalnu iela

0,286

D

D

4

Melnais

27.

Randēnu iela

0,185

D

D

7

Melnais

28.

Zvaigžņu iela

0,35

D

D

4

Melnais

29.

Ceriņu iela

0,17

D

D

4

Melnais

30.

Kļavu iela

0,17

D

D

4

Melnais

31.

Meža iela

0,13

D

D

4

Grants

32.

Gatves iela

0,25

D

D

4

Grants

33.

Mēness iela

0,27

D

D

4

Grants

34.

Ozolu iela

0,97

D

D

6

Melnais

35.

Krasta iela

1,21

D

D

5

Grants

36.

Ziedu iela

0,22

D

D

5

Grants

37.

Zaļā iela

0,5

D

D

4

Grants

38.

Staru iela

0,43

D

D

4

Grants

39.

Oša iela

0,43

D

D

4

Grants

40.

Lazdu iela

0,52

D

D

4

Grants

41.

Jasmīnu iela

0,63

D

D

4

Melnais

42.

Pīlādžu iela

0,51

D

D

4

Grants

43.

Akāciju iela

0,26

D

D

4

Grants

44.

Ievu iela

0,26

D

D

4

Grants

45.

Avotu iela

0,29

D

D

4

Grants

46.

Kastaņu iela

0,4

D

D

4

Grants

47.

Pumpura iela

0,2

D

D

4

Grants

48.

Smilšu iela

0,44

D

D

4

Grants

49.

Birztalas iela

0,36

D

D

4

Grants

50.

Vītolu iela

0,54

D

D

4

Grants

51.

Aroniju iela

0,5

D

D

4

Melnais, grants

52.

Rožu iela

0,41

D

D

4

Grants

53.

Ābolu iela

0,44

D

D

4

Grants

54.

Ķiršu iela

0,49

D

D

4

Grants

55.

Plūmju iela

0,12

D

D

4

Grants

56.

Papardes iela

0,4

D

D

4

Grants

57.

Purva iela

0,7

D

D

6

Grants

58.

Svarēnu iela

0,37

D

D

4

Grants

59.

Samēnu iela

0,58

D

D

4

Grants

AIZKRAUKLES  PAGASTA  CEĻU  UN IELU SARAKSTS

Nr.p.k. Ceļa nosaukums Garums (km) Kadastra numurs Ceļa uzturēšanas klase Ceļa uzturēšanas klase Ceļa segums
1 2 3 4  ziema  vasara  6
1 Jaunāres -Ārītes 1,7 32440020139 –0.7 D C Grunts
32440020142 – 1.0
2 Mežvēveri-Meļķitāres 3,95 32440020141 – 2.4 C C Grants
32440040158 – 0.8
32440040159 – 0.3
32440040160 – 0.3
32440040019 – 0.15
3 Stepiņi-Plēsas-Papardes 4,7 32440020140 – 1.6 C C Grants- 4.648
32440030090 – 3.1 Melnais segums-0.052
4 Stepiņi - Vecpadegas 1,763 3.24E+10 D C Grunts
5 Brūveri-Aizpuri-Dūjas 3,95 32440040161 – 0.16 C C Grunts
32440040162 – 0.3
32440040163 – 3.3
32440040043 – 0.1
32440040017 – 0.09
6 Ībēni – Piegāzes 0,9 3.24E+10 D D Grunts
7 Aizpuri – Ausekļu ceļš 0,9 3.24E+10 D D Melnais
8 Aizpuru krusts - Ignati 0,3 3.24E+10 D D Grunts
9 Veldzes-Pienotava-Mucenieki 0,9 3.24E+10 C C Melnais
10 Veldzes-Apariņas 0,8 3.24E+10 D C Melnais
11 Kalna ielas sākums-Palejkalni- Upmaļi 2,8 32440050249 – 2.5 C C Grants
32440070201 – 0.3
12 Rubeņi-Dzeņi-Kalna iela 1,1 3.24E+10 C C Grants
13 Kompleksa ceļš-Birzītes 0,3 3.24E+10 D C Grants
14 Palejkalni-Imantas 1,2 32440050250 – 0.4 D C Grunts
32440070202 – 0.8
15 Bitēni-Kalna Baloži 3,3 32440060163 – 1.5 C C Grants-2.2
32440060164 – 1.5 Šķembu maisījums-1.1
32440060003 - 0.3  
16 Autoceļš A6 - Lielmaņi 0,5 324400 D D Grunts
17 Birzītes-Strautnieki 1,5 3.24E+10 D C Grants
18 Ratupītes-Senleja-karjers 3,7 3.24E+10 C C Grunts
19 Ausmas – kapi 0,7 3.24E+10 D C Grunts
20 Veco kapu ceļš 0,2 3.24E+10 D D Grants
21 Gailitāres-Mežgailīši-Vārpas 1,66 32440020017 – 0.24 D D Grunts
32440020005 – 0.44
32440020006 – 0.23
32440020041 – 0.75
22 Plēsu pagrieziens-Denavas 2,4 3.24E+10 D C Grunts
23 Denavas-Aizkraukles kūdras purvs 0,795 3.24E+10 D C Grunts
24 Asni-Ritsalas 1,965 32440030003 – 0.075 D D Grunts
32440030021 – 0.420
32440030007 – 0.450
32440030018 – 0.870
32440030031 – 0.150
25 Meļķitāres-Vīganti 1,680 32440020036 – 0.255 D D Grunts
32440020084 – 0.255
32440020084 – 1.170
26 Sirmēni-Cepurnieki 1,095 32440020070 – 0.180 D D Grunts
32440020023 – 0.105
32440020010 – 0.810
27 Ceļš pie Aizkraukles-Skrīveru luter. baznīcas 1,125 32440040022 – 0.900 D C Grunts
32440070027 – 0.225
28 Aizkraukles baznīca-Lejas Žagari 0,675 3.24E+10 D C Grunts
29 Liepu iela-Veldzes 0,4 3.24E+10 C C Grants
30 Daugavkrasti 0,8   D D Grants
31 Sanleja-Saķis 0,5   D D Grants
32 Kalna iela-Upmaļi 0,11   D D Grants
33 Aizkraukles-Skrīveru luterāņu baznīca-Senleja 0,1   D D Grants
34 Mežgailīši-Skrīveru pagasta robeža 0,4   D D Grants
Ceļi kopā: 48,868        
1 Liepu iela 0,4 3.2E+10 C C Grants
2 Kalna iela 1,6 3.2E+10 B C Melnais
3 Birzes iela 0,5 3.2E+10 C C Melnais
4 Lauku iela 0,6 3.2E+10 B C Melnais
5 Lejas iela 0,2 3.2E+10 D D Grants
Ielas kopā: 3,3        

Aiviekstes pagasta ceļi

Ceļa nosaukums

Ceļa garums (km)

Ceļa platums (m)

Uzturēšanas klase ziemā

Uzturēšanas klase vasarā

Klauģi- Mežrijas, šķembu maisīj.

3.740

4.5

D

C

Klauģi- Mežrijas, bez seguma

1.260

4

D

E

Avotiņi- Bērziņi, šķembu maisīj.

0.900

4.5

D

E

Īvānu iela – Lejasīvāni, šķembu maisīj.

0.285

3.5

C

C

Juču pārbrauktuve- Āpēni,  šķembu maisīj.

4.030

4.5

D

C

V924 1km. – Lāči, grants

0.540

4.5

C

D

V924 1km. – Lāči, bez seguma

0.790

4.5

E

E

Vietalvas ceļš- Karjers, bez seguma

0.200

4

E

E

Pļaviņu apvedceļš- Juči, šķembu maisīj.

0.720

6

C

C

Ķūģu ceļš- Juču pārbrauktuve, šķembu maisīj.

0.650

6

D

C

Juču pārbrauktuve- Lejnieki, bezseguma

0.500

3

D

D

Apvedceļš- Ķūģu ceļš bez seguma

0.420

4

D

D

Aizkalnieši- Aizmata, šķembu maisīj.

0.600

3.5

D

D

Liepas- Āpēni, šķembu maisīj.

1.925

5

D

D

Ķūģi caur Liepām, šķembu maisīj.

1.320

5

C

D

Āžu purvs - Ķūģi, šķembu maisīj.

1.550

5

C

D

Skujaiņi- Vējiņi, šķembu maisīj.

0.350

4

D

C

Dankeri- Silmalas, šķembu maisīj.

0.770

3.5

D

C

Gostiņi- Daugavpils šoseja, asfalts

0.050

7.5

C

C

Gostiņi – Apvedceļš- Spridzēni, šķembu maisīj.

5.310

4.5

C

C

Mālkalni- Boksti, bezseguma

2.250

4

E

E

Vesetnieki- Straumēni, bezseguma

1.200

4

E

E

Krievciema dzirnavas- Karjers, asfalts

0.810

6.5

D

E

Kopā

30.220

 

 

 

Aiviekstes pagasta ielas

Ceļa nosaukums

Ceļa garums (km)

Ceļa platums (m)

Uzturēšanas klase ziemā

Uzturēšanas klase vasarā

Ķiršu iela, asfalts

0.350

4.5

C

C

1.Maija iela, asfalts

1.100

5

B

C

Lakstīgalu iela, asfalts

0.300

4.5

C

C

Lakstīgalu iela, šķembu maisījums

0.350

4.5

C

C

Odzienas iela, asfalts

0.320

4.5

C

C

Kriškalnu iela, šķembu maisījums

0.081

5

C

C

Lazdu iela, bezseguma

0.150

4.5

E

E

Saulgožu iela, šķembu maisījums

0.410

4.5

D

D

Medeņu iela, šķembu maisījums

0.264

4

D

E

Īvānu iela, šķembu maisījums

0.255

3.5

C

C

Kopā

3.580

 

 

 

Ceļu klases ziemas  un vasaras periodā

 Bebru pagasta ceļiem

Nr.p.k.

 

Autoceļa nosaukums

 

Posma garums km/ t.sk. melnais segums

Uzturēšanas  klase

 1.  

Ozoli – Lobe

8,81

D

 1.  

Lobes ezers – tilts

0,90

D

 1.  

Jaunkalnieši – Lanti

3,00

D

 1.  

Lobes ceļš – Jauneles – Ozoli

0,35

D

 1.  

Lobes ceļš – Bāliņi

1,00

D

 1.  

Lobes ceļš – Dubļaines

0,50

D

 1.  

Kalnāji – Rudiņi

0,47

D

 1.  

Ošāji – Aļēni

0,78

D

 1.  

Ošāji – Aliņas

0,51

D

 1.  

Gregersons- purvs

0,68

D

 1.  

Bebrupes tilts – Purmaļi

1,66

D

 1.  

Cenši – Grīvas

1,09

D

 1.  

Cenšu izgāztuve – Sūnas

0,43

D

 1.  

Rudzīši – Jaundzērvēni

1,095

D

 1.  

Senči – Dzērvēni

0,26

D

 1.  

Ozolu ceļš – Vītoli

0,40

D

 1.  

Zutēnu kapi- Lidlauks (m.s.)

0,59/ 0,59

D

 1.  

Zutēnu kapi – Virši

0,58

D

 1.  

Rožkalni – Birzes

0,584

C

 1.  

Skaras – Madaras (m.s.)

0,23/ 0,13

C

 1.  

Mežaparks – Pīlādži (daļa m.s.)

0,94/ 0,40

C

 1.  

Mežaparks – Kaktiņi – Dzērvītes

0,47

D

 1.  

Ataugas – Lācīši   (m.s.)

0,11/ 0,11

D

 1.  

Lācīši – Romas katoļu baznīca

0,15

D

 1.  

Pilskalni – Dārzniecība – Ausekļi (m.s.)

0,52/ 0,52

D

 1.  

Bebri – Stalidzēni – Spārniņi

3,15/ 0,52

D

 1.  

Gāzenieki – gāzes stacija

0,34

D

 1.  

Spārniņi - Kasparīši – Plepi – Mirtes

2,39

D

 1.  

Plepu ferma – Plepi – Margas

0,42

D

 1.  

Jaunceltnes – Šļakāni

0,659

D

 1.  

Ausmas – Cūkkalni

1,25

D

 1.  

Lauciņi – Vidusmitri

1,52

D

 1.  

Jaunbebru parks – Audēji

0,25

D

 1.  

Pērses tilts – Āpšukalns

2,02

D

 1.  

Grābiņas – Bērziņi

0,49

D

 1.  

Blankas – Zemgaļi - Vecāriņi

2,655

D

 1.  

Blankas – Sviķi

0,43

D

 1.  

Vilkāres – Beņķi – Vecsiljāņi

3,89

D

 1.  

Blanku ceļš – Purva Siljāņi

0,55

D

 1.  

Blankas – Mucenieki

0,413

D

 1.  

Mehāniskās darbnīcas – Stalidzēni

0,98

D

 1.  

Gaidupes – Priežukalns

1,04

D

 1.  

Ceļš –Zālītes (m.s.)

0,05/ 0,05

D

 1.  

Ceļš - uz bērnudārzu/gar Ziediem/(m.s.)

0,15/ 0,15

D

 1.  

Pagastmāja – Kalnieši

0,46

D

 1.  

Domēni – Vēži

1,54

D

 1.  

Koknese –Ērgļi ceļš – Vīndedzes

0,50

D

 1.  

Tupiešēni – Kroglejas

3,32

D

 1.  

Meņģeles ceļš – Vijas

0,50

D

 1.  

Riemeri – Vijas - Šturmes

0,72

D

 1.  

Riemeri – Bebriņi

1,51

D

 1.  

Irbītes – Audzēres (m.s)

0,48/ 0,43

C

 1.  

Ceļš - gar Avotiem uz bērnudārzu (m.s.)

0,19/ 0,19

D

 1.  

Brencēni – Stalidzēni

1,51

D

 1.  

Saulaines – Pasiles – Mežaparks

1,87

D

 1.  

Saulaines – Lejasbrencēni

0,46

D

 

Kopā:

t.sk. ar  melno segumu

61,816/ 3,09

 

 

C klase 2,23km (t.sk. melnais segums 0,96)

D klase 59,586km (t.sk. melnais seg. 2,13)

AUTOCEĻU UN TO POSMU IKDIENAS UZTURĒŠANAS KLASES

DAUDZESES PAGASTĀ

2021./2022.gada ZIEMAS SEZONAI (16.oktobris – 15.aprīlis) un

2022.gada VASARAS SEZONAI (16.aprīlis – 15.oktobris)

Nr. p. k.

Ceļu nosaukums

Ceļa garums (km)

Uzturēšanas klase ziemas sezonā

Uzturēšanas klase vasaras sezonā

1.

Lielais ceļš – Rukmaņi

4,04

C

C

2.

Lielais ceļš – Māršavas

2,16

C

C

3.

Tapaskrogs  - Daudzese

4,16

C

C

4.

Rožkalni - Baznīckalns

4,61

C

C

5.

Kalniņi - Aurmaņi

1,65

D

D

6.

Bēnudārzs – Ķeikāni - Kučpintes

3,69

C

C

8.

Sproģi - Mucenieki

3,57

C

C

9.

Ceriņi - Jaunsērene

1,88

C

C

10.

Lielais ceļš - Zeltiņi

2,93

D

D

11.

Darbnīcas – Smaļķu kapi

0,99

C

C

12.

Pelši - Strautiņi

3,42

C

C

13.

Irbes - Vecumnieki

0,60

C

C

14.

Caunes - Kalnieši

0,67

C

C

15.

Karjers – Jaungailīši

1,14

D

D

16.

Biķernieki - Būmaņi

1,42

D

D

17.

Robežnieki – Stampu pārbrauktuve

1,81

D

D

18.

Veccuņči - Ģīzes

1,91

D

D

19.

Smaļķu kapi – Pagasta robeža

1,01

D

D

20.

Strautiņi - Trepēni

1,07

D

D

21.

Strautiņi - Korkules

0,86

D

D

22.

Vīlāni - Pureņi

0,30

D

D

23.

Jaunsērene - Druknas

0,64

D

D

24.

Stampu pārbrauktuve  - Māršavas

0,56

D

D

25.

Māršavas  - Kalniņi

1,20

D

D

26.

Daudzese - Putrēni

1,30

C

C

27.

Daudzese - Lejiņas

1,08

D

D

28.

Strautiņi – Lejas Kaktieši

1,14

D

D

29.

Strempeļi - Circeņi

0,81

D

D

30.

Vecumnieki – Kūmu strauts

0,62

D

D

31.

Lielais ceļš  - Kroņkalni

0,63

D

D

32.

Krautuve - Viadukts

0,71

D

D

33.

Lieljorģelēni - Mazjorģelēni

0,18

D

D

34.

Vecumnieki - Beles

0,65

D

D

35.

Skambēni - Smaļķi

0,90

D

D

36.

Druknas - Kalnarozes

0,97

D

D

37.

Mucenieki - Lūki

0,31

D

D

38.

Robežnieki - Pupiņas

1,38

D

D

39.

Gundegu iela

0,161

D

D

40.

Rudzīšu iela

0,456

D

D

41.

Dzintaru iela

0,291

D

D

42.

Zīļu iela

0,271

D

D

43.

Egļu iela

0,316

D

D

44.

Pagasta iela

0,555

D

D

45.

Kārklu iela

0,109

D

D

46.

Ķeikānu iela

0,316

D

D

47.

Bānīša iela

0,340

D

D

48.

Tirgus iela

0,287

D

D

49.

Veikala iela

0,128

D

D

50.

Vītolu iela

0,102

D

D

51.

Dārdedzes iela

0,177

D

D

CEĻU KLASES  2022.2023. gada ziemas  periodā

CEĻU   KLASES  2022. gada vasaras  periodā

pašvaldības ceļiem  Iršu  pagastā

Nr.p.k. 

Autoceļa nosaukums

Posma garums, km

Uzturēšanas klase ziemas periodā

Uzturēšanas klase vasaras periodā

1

Meņģele - Zirnīši

0,89

D

D

2

Meņģele - Liepkalne

1,27

D

D

3

Krustojums - Magones

1,08

D

D

4

Vilkāres - Pamati

1,77

C

C

5

Slapsiles - Vilkāres

3,24

C

C

6

Jirjeni - Melderi

4,68

C

C

7

Aizas - Krastmaļi

0,45

D

D

8

Laidas - Sauleskalni

0,74

D

D

9

Pērles - Blāzmas

0,23

D

D

10

Pērles - Mežāres

2,75

C

C

11

Upesgrīvas - Dzelmes

1,96

D

D

12

Dūjas - Niedrītes

1,72

C

C

13

Ilgneši - Mežvidi

0,65

D

D

14

Kapi - Aizupes

0,5

D

D

15

Robiņi - Aijas

0,19

D

D

16

Ūdenskrātuve - Jaunrobiņi

0,56

C

C

17

Jaunrobiņi – Vietalvas ceļš

0,28

C

C

18

Irši - Mētras

0,12

C

C

19

Mētras - Krustupji

0,79

C

C

20

Centrs - Doktorāts

0,51

C

C

21

Akācijas – Attīrīšanas iekārtas

0,26

C

C

22

Sarmas - Granīti

0,12

C

C

23

Saulstari - Bočs

0,2

D

D

24

Laimdotas – Dālderi

0,11

C

C

25

Bluķi - Rāceņi

0,11

D

D

26

Aizupes - Sausnēji

1,5

D

D

27

Druviņas - Kurtuve

0.13

D

D

28

Druviņas – Madaras

0.15

C

C

kopā

26,68

 

 

 

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi

16,91

 

 

Kopā D klases uzturēšanas autoceļi 

9,77

 

Iršu pagasta ceļu – servitūtu saraksts

 Nr.p.k.

Autoceļa nosaukums

Posma garums, km

Uzturēšanas klase ziemas periodā

Uzturēšanas klase vasaras periodā

1

Mētras - Krustupji

0,32

C

C

2

Dzidras - Melderi

0,22

C

C

3

Aizas - Krastmaļi

0,37

D

D

4

Namiķi - Gobas

1,19

D

D

5

Vilkāres - Pamati

1,42

C

C

6

Pamati - Gravas

0,32

C

C

7

Surmīši - Pērles

0,7

C

C

8

Dzeguzes  - Pārupes - Tropiņi

1,34

D

D

9

Krustojums - Meņģele

1

D

D

10

Palejas - Lielkalni

1,33

C

C

11

Lielkalni - Pērles

0,71

D

D

12

Lielkalni – Silkalni - Pērles

1,39

C

C

13

Ceplīši - Ķirši

0,29

C

C

14

Laidas - Saulītes

0,75

D

D

15

Kapi – Ieviņas - Ābelītes

1,1

D

D

16

Ielejas - Indrāni

0,13

D

D

17

Druviņas - Kurtuve

0,07

C

C

18

Ūdenskrātuve – Vietalvas c.

0,13

C

C

19

Upesgrīvas - Kalnupes

0,78

D

D

20

Upesgrīvas - Dambīši

1,7

D

D

21

Auzāni - Dambīši

0,51

D

D

22

Druviņas - Madaras

0,05

C

C

23

Upeslīči – Dzelmju ceļš

0,3

D

D

24

Līgotnes - Pumpuri

0,86

C

C

25

Sumbri - Zemitāni

2,65

C

C

26

Sapnīši - Gaidēni

0,17

D

D

27

Sapnīši - Zemgaļi

0,32

D

D

28

Spuldzenieki - Vālodzes

0,54

C

C

29

Spuldzenieki - Ķieģeļnie

1,13

D

D

30

Dzirnavas - Ezerkalni

0,25

D

D

31

Laimdotas- Dālderi-kapi

0,63

C

C

32

Granīti - Saulstari

0,21

D

D

33

Centrs- Doktorāts

0,27

C

C

 

                                             Kopā:

23,15

 

 

Kopā C klases uzturēšanas autoceļi

11,19

 

Kopā D klases uzturēšanas autoceļi

11,96

 

AUTOCEĻU UN TO POSMU IKDIENAS UZTURĒŠANAS KLASES

JAUNJELGAVAS PILSĒTĀ UN JAUNJELGAVAS PAGASTĀ

2021./2022.gada ZIEMAS SEZONAI (16.oktobris – 15.aprīlis) un

2022.gada VASARAS SEZONAI (16.aprīlis – 15.oktobris)

Autoceļa/ielas nosaukums

Uzturēšanas posma

Posma garums km

Uzturēšanas klase  ziemas sezonā

Uzturēšanas klase vasaras sezonā

sākums

beigas

Jēkabpils

0,000

0.784

0,784

B

B

Jelgavas

0,000

1,343

1,343

B

B

Andreja Kampara dambis

0,000

1,422

1,422

B

B

Rīgas

0,220

0,657

0,657

B

B

Brīvības

0,000

1,180

1,180

B

B

Kopā „B” uzturēšanas klase

5.386

 

 

Rātūža

0,000

0,400

0,400

C

C

Lāčplēša

0,000

0,516

0,516

C

C

Liepu

0,000

1,295

1,295

C

C

Jaunā

0,000

1,451

1,451

C

C

Pļavu

0,000

0,333

0,333

C

C

Uzvaras

0,000

1,280

1,280

C

C

Meža

0,000

1,380

1,380

C

C

Pārceltuves (1. posms)

0,000

0,395

0,395

C

C

Pārceltuves (2. posms)+loks [A2]

0,000

0,285

0,285

C

C

Māras

0,000

0,133

0,133

C

C

Mazā Daugavas

0,000

0,784

0,784

C

C

A. Pumpura

0,000

0,236

0,236

C

C

Kalna

0,000

1,456

1,456

C

C

Lauku

0,000

1,028

1,028

C

C

Smilšu

0,000

0,960

0,960

C

C

Līvānu

0,000

0,391

0,391

C

C

Skolas

0,000

0,251

0,251

C

C

Sporta

0,000

0,273

0,273

C

C

Strūgu

0,000

0,322

0,322

C

C

Saules

0,000

1,072

1,072

C

C

Kopā „C” uzturēšanas klase

14,241

 

 

Lielā Daugavas

0,000

0,153

0,153

D

D

Saulkrastu

0,000

0.867

0.867

D

D

Bērzu

0,000

0,352

0,352

D

D

Stirnu

0,000

0,250

0,250

D

D

Ceriņu

0,000

0,470

0,470

D

D

Jura Ozola

0,000

0,240

0,240

D

D

Rīgas (nobrauktuve [A1])

0,000

0,240

0,240

D

D

Rīgas

0,000

0,220

0,220

D

D

Pērses

0,000

0,250

0,250

D

D

Mednieku

0,000

1,297

1,297

D

D

Senā

0,000

0,190

0,190

D

D

Dārza

0,000

0,527

0,527

D

D

Baznīcas

0,000

0,185

0,185

D

D

Zaļā Noras (t.sk. līnijas 1 līdz 8)

0,000

0,530

0.530

D

D

Jaunā Pērses

0,000

0,175

0,175

D

D

Elizabetes Magdalēnas

0,000

0,445

0,445

D

D

Starpiela

0,000

0,140

0,140

D

D

Hercoga Frīdriha dambis

0,000

1,500

1,500

D

D

 

Ceļš no Rīgas šosejas J01

0,000

0,160

0,160

D

D

Jaunjelgava – Sērene J04

0,000

0,290

0,290

D

D

Badaraga ceļš J02

0,000

0,890

0,890

D

D

Ceturtā kvartāla ceļš J06

0,000

4,060

4,060

D

D

Mentas ceļš J05

0,000

0,300

0,300

D

D

Briežu trase J07

0,000

0,120

0,120

D

D

Vītoliņi – Ozoliņi J08

0,000

0,350

0,350

D

D

Kopā „D” uzturēšanas klase

14.201

 

 

Ielas un autoceļi kopā:

33.828

 

 

 

Klintaines pagasta ceļi

Ceļa nosaukums

Ceļa garums (km)

Ceļa platums (m)

Uzturēšanas klase ziemā

Uzturēšanas klase vasarā

Baloži- Auzāni, šķembu maisīj.

1.200

4

D

D

Rīteru kapi- Eglītes- A6 112km, grants

1.900

4

D

D

A6 113km- Bārbalītes, betons

0.700

5.8

C

C

A6 113km- Bārbalītes, grants

0.900

5.8

D

D

Velniņi- Smilktiņas, asfalts

0.250

4

D

D

Velniņi- Smilktiņas,  šķembu maisīj.

0.150

4

D

D

Smilktiņas-Rezēdas- Kalēji, šķembu maisīj.

0.250

4

D

D

Smilktiņas-Rezēdas- Kalēji, asfalts

0.950

4

D

D

Būdas dzirnavas- Jurīši, smilts

0.250

4

D

E

Būdas dzirnavas- Jurīši, bezseguma

0.150

4

E

E

A 6- Brīvkapi, šķembu maisīj.

0.700

4

D

D

Jaunā iela- Purvmalas, šķembu maisīj.

3.250

6

C

D

A6- 115km- Pleči, šķembu maisīj.

0.850

4

C

C

A6 - Maldas- Līdumnieki, šķembu maisīj.

2.620

4

C

D

Alkšņi- Ozolkalns, šķembu maisīj.

2.000

6

D

C

Alkšņi- Caunas, šķembu maisīj.

0.750

4

D

D

Zemnieki- Strēlnieki, šķembu maisīj.

1.000

4

D

D

Ozoli- Puķītes, šķembu maisīj.

1.000

4

D

D

Veltas- Stēģi- A6 117km, šķembu maisīj.

2.700

4

C

C

A6- Porieši, šķembu maisījums

2.000

8

C

C

A6- Porieši, šķembu maisījums

0.700

6

D

C

A6- Porieši, bezseguma

0.300

4

E

E

Titiņi- Jaundzemi, šķembu maisījums

0.600

4

D

D

Rīteri- Stūrēni, asfalts

0.300

4

D

C

Rīteri- Stūrēni, šķembu maisījums

1.200

4

D

C

Baloži- Staburaga ceļš, šķembu maisījums

2.200

4

C

C

Staburaga ceļš- Nadziņi, šķembu maisījums

0.600

4

D

E

Staburaga ceļš- Kristāli, šķembu maisījums

0.150

4

D

E

A6 119km- Peļņi, šķembu maisījums

1.100

4

C

D

A6 119km- Sturti- Vilku mežs, šķembu maisījums

1.800

6

C

C

P78 4km- Čulkstēni, šķembu maisījums

0.900

4

C

E

A6 112km- Silmači, šķembu maisījums

0.600

4

C

C

A6 112km- Silmači, smilts

0.900

4

D

D

A6 121km- Pļaviņu kapi, asfalts

0.050

4

C

C

A6 121km- Pļaviņu kapi, šķembu maisījums

0.750

4

C

C

Koknese- Bērzaune- Bormaņi, šķembu maisījums

1.400

4

E

E

A6 - Porieši 2km- Lejas Āriņi- Sēlišku ceļš, grants

1.000

4

D

D

A6 - Porieši - Gravnieki, grants

0.600

4

D

C

A6 111.4km - Vērsēni, grants

0.400

4

D

D

A6 - Klintiņas, šķembu maisījums

0.100

4

E

E

A6 - Labais krasts, šķembu maisījums

0.200

4

E

E

Pieši- Granātas- Smilktiņas, bezseguma

0.600

4

D

E

Porieši- Tīrumbārzdaiņi- Stoki, bezseguma

0.350

4

E

E

Staburaga ceļš- Runči, bezseguma

0.250

4

E

E

A6 - Labais krasts- Trijkājis, šķembu maisījums

1.100

4

E

D

A6 112km- Pieši- Vārpas, grants

1.700

4

C

D

A6 - Lokstiņi, asfalts

0.300

6

C

D

A6 - Lokstiņi, šķembu maisījums

0.450

6

C

D

Veltas- Stēģi- Silrieši, grants

0.150

4

E

D

Veltas- Stēģi- Stēģi 2, bezseguma

0.250

4

E

D

Sēlišku ceļš- Mežabārzdaiņi, grants

0.350

4

C

C

Imantas- Alkšņi, grants

1.000

4

C

C

Veltas- Stēģi- Vīnakalns, grants

0.200

4

C

D

A6- Putni, grants

0.300

4

C

D

A6- Magonītes, asfalts

0.200

4

C

C

Klintaine- Daugava, grants

0.900

4

E

D

Stukmaņi- Dzidravoti, grants

3.700

6

C

C

Pleči- Lejas Kapmalas, grants

0.400

4

C

E

Pleči- Bruņinieki, bezseguma

0.200

4

E

E

A6- Vēveri- Kaijas- Pleči, grants

0.800

4

C

D

Kopā:

53.770

 

 

 

Klintaines pagasta ielas

Ceļa nosaukums

Ceļa garums (km)

Ceļa platums (m)

Uzturēšanas klase ziemā

Uzturēšanas klase vasarā

Jaunā iela, asfalts

0.400

4

C

D

Torņa iela, asfalts

0.100

4

C

D

Akāciju iela, asfalts

0.770

4

B

C

Sofijas Gatve, asfalts

0.605

6

B

C

Jāņu iela, asfalts

0.197

4

C

D

Kalna iela, asfalts

0.250

4

D

D

Dārgakmeņu iela, asfalts

0.100

4

D

D

Pumpuru iela, šķembu maisījums

0.110

4

D

D

Odzienas iela, asfalts

0.600

6

E

E

Bērzu iela, grants

0.350

4

D

C

Rītermuižas iela, asfalts

0.340

4

D

D

Rītergravas iela, asfalts

0.340

4

D

D

Buļļu iela, akmens bruģis

0.150

6

D

D

Barona iela, šķembu maisījums

0.400

6

D

E

Saulgriežu iela, asfalts

0.200

6

C

C

Parka iela, asfalts

1.700

6

E

D

Vizbuļu iela- A6, šķembu maisīj.

0.800

6

D

D

Pils iela, šķembu maisījums

0.420

4

D

E

Tradīciju iela, asfalts

0.200

6

D

D

Kopā

8.032

 

 

 

CEĻU  UZTURĒŠANAS  KLASES 2022. gada  vasaras sezonā (16.04.-15.10.)

CEĻU  UZTURĒŠANAS  KLASES 2022. gada  ziemas sezonā (16.10.-15.04.)

KOKNESES PAGASTA CEĻI

Nr.p.k.

Ceļa nosaukums

Ceļa garums /km/

Seguma veids

Uzturēšanas klase ziemas periodā

Uzturēšanas klase vasaras periodā

 1.  

Kaplava -Gailīši

3.58

grants

D

D

 1.  

Lipši -Lazdas

3.05

grants

D

D

 1.  

Vecā šoseja -Kaplava

2.58

grants

D

C

 1.  

Līdums Auliciems

1.10

grants

D

C

 1.  

Bidēgi-Auliciems

4.74

grants

D

C

 1.  

Rožlejas -Dolieši

0.49

bez seguma

D

D

 1.  

Bilstiņi-Atradze

2.78

grants

D

C

 1.  

Mētras-Heltes

0.51

grants

D

D

 1.  

Ķerkavas -Salas

0.77

melnais

D

D

 1.  

Ratnicēni-Austrumi

3.00

grants

D

D

 1.  

Bitenieki-Circeņi

0.62

bez seguma

D

D

 1.  

Ratnicēni -Ragāļi

3.62

grants/ bez seguma

D

D

 1.  

Gaiļi -Atradze

2.27

grants

D

C

 1.  

Reiņi-Noras

0.95

grants/ bez seguma

D

D

 1.  

Spruļi- Birznieki -Pauliņi

5.63

grants

D

D

 1.  

Bormaņi -Upeslīči

4.71

grants

D

C

 1.  

Mazvecsviļi-Aizelkšņi

2.56

grants/bez seguma

D

D

 1.  

Vecā šoseja-Kalnavoti

2.26

melnais/grants

D

C

 1.  

Ziediņi- Sala

1.30

melnais

C

C

 1.  

Alēni-Ieviņas

0.52

grants/bez seguma

D

D

 1.  

Spīdolas -Ūsiņi

4.29

grants

D

D

 1.  

Karjers-Urgas-Grotēni

3.01

grants/bez seguma

D

D

 1.  

Bormaņi-Līvānu mājas

0.38

melnais

D

C

 1.  

Lakstīgalu iela-Kalna Asmi

0.33

grants

D

D

 1.  

Bormaņi-Upeslīču atzars

0.22

grants

D

D

 1.  

Saulieši -Noras

0.91

grants/bez seguma

D

D

 1.  

Bormaņi-Upeslīču atzars uz Vecsviļiem

0.51

bez seguma

D

D

 

Kopā:

56.69 (t.sk. servitūta – 6.97)

 

 

KOKNESES IELAS

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Ielas garums /km/

Seguma veids

Uzturēšanas klase ziemas periodā

Uzturēšanas klase vasaras periodā

1.

Stacijas iela

0,146

melnais

C

B

2.

Dzeņu iela

2,165

melnais/grants

D

C

3.

Zemeņu iela

0,738

melnais

D

D

4.

Līgo iela

0,759

melnais

D

D

5.

Parka iela

0,965

melnais

C

B

6.

Blaumaņa iela

0,180

melnais

D

D

7.

Melioratoru iela

0,732

melnais

C

B

8.

Austrumu iela

0,716

melnais

D

C

9.

Mednieku iela

0,165

grants

D

D

10.

Hanzas iela

0,572

melnais

D

C

11.

Ausekļa iela

0,16

melnais/grants

D

D

12.

Dārza iela

0,129

melnais/grants

D

D

13.

Māras iela

0,143

melnais

D

D

14.

Miera iela

0,341

melnais

D

C

15.

Saules iela

0,154

melnais/grants

D

D

16.

Raiņa iela

0,228

melnais

D

D

17.

Draudzības iela

0,099

melnais

D

D

18.

Daugavas iela

1,454

melnais/grants

D

C

19.

Aveņu iela

0,117

grants

D

D

20.

Liepu iela

0,109

grants

D

D

21.

Meža iela

0,798

melnais/grants

D

C

22.

Pērses iela

0,189

melnais

D

D

23.

Krasta iela

0,214

grants

D

D

24.

Upes iela

0,222

melnais

D

D

25.

Ievu iela

0,052

grants

D

D

26.

Raudupes iela

0,139

melnais

D

D

27.

Lakstīgalu iela

0,543

melnais

D

C

28.

Dzirnavu iela

0,381

melnais

D

C

29.

Tilta iela

0,117

melnais

D

C

30.

1905.gada iela (uz baznīcas kapiem)

0,341

grants

D

D

31.

1905.gada iela (uz Jaunmājām)

0,138

grants

D

D

32.

Viršu iela

0,502

grants/bez seguma

D

D

33.

Bērzu iela

0,221

grants

D

D

34.

Izgāztuves ceļš

0,355

grants

D

D

35.

Pļavu iela

0,242

grants

D

D

36.

Lāčplēša iela

0,324

melnais

C

C

37.

Indrānu iela

0,517

melnais

D

C

38.

Sporta iela

0,419

grants/melnais

D

D

39.

Rožu iela

0,23

grants

D

D

40.

L.Laicena iela

0,45

melnais/grants

C

C

41.

1905.gada iela uz 1905.gada ielu 51

0,081

melnais

D

D

42.

Dzirnavu ielas atzars

0,135

grants

D

D

43.

Ābeļu iela

0.095

grants

D

D

44.

Melioratoru ielas pagarinājums

0.503

grants/bez seguma

D

D

45.

1905.gada iela

3.300

melnais

B

B

46.

Estrādes iela

0.730

melnais

C

C

47.

Vārpu iela

0.680

grants

D

D

Kopā

22.154 km

 

 

 

Kokneses pilsētas un pagasta kopējais ceļu garums 78.844 km.

Mazzalves pagasta autoceļu uzturēšanas klases ziemas un vasaras sezonā

  garums (km) klase
Krasti-Poļi-Baloži 7,68 D
Krasti-Zaķi 3,04 D
Ērberģe- Mazdīči- Aizupes 5,15 C
Upmaļi- Krāces 4,41 C
DUS "Virši"- skola- Brūveri- Mēmele 0,94 C
Zalvītes tilts - Priedes kapi 0,24 D
Liepiņas- Krāces 0,73 C
Čulkas- Ramaņi 0,38 D
Brālīši- Skujnieki 0,75 D
Bērzi - Plēsumi 0,88 D
Māliņi- Mālvepri 2,14 D
Zaķi- upes mala 1,4 D
Susejas-Segliņi 1,2 D
Lauski- Druviņas 1,2 D
Bērzāji- Birznieki 1,5 D
Svarēni- Gobas 2 D
Jautri- Purva Bērziņi 1,23 D
Lazdiņi- Viesītes upe 2,43 D
Ceļš pie mežniecības 0,19 C
Radzes- Apaļi 1,17 C
Krejotava- Stadelnieki 4,69 D
Ceļš gar Līčiem 1,42 D
Lūki- Priedkalni 0,67 C
Kukāres ceļš 0,94 D
Zvirgzdiņi- Bumbieri- Vites 0,6 D
Mazzalves pamatskola  (piebraucamais ceļš) 0,27 C
Žagari- Līdumnieki 1 D

Nr.p.k.

Ielas nosaukums

garums (km)

klase
1 Liepu  0,51 C
2 Susejas  1,18 C
3 Zaļā iela 1,37 C
4 Ziedoņu iela 0,74 C
5 Susejas iela 0,98 C

Neretas pagasta autoceļu uzturēšanas klases ziemas un vasaras sezonā

  garums (km) ceļu klase
5. Drusti-Svajāni  1.3 C
33.Svajāni - Andrejskolas tilts 0.3 C
19, Ždanova - Aukstuļi 3.43 C
25, Suvainišķi - Brantāni 2.84 C
26, Buividas - Suvainišķi 4.16 C
27, Ždanova - Rasas 4.27 D
PC32 Kalēju iela-TA Nereta 0.33 D
2,Krogzemji - Čaidāni  1.19
3, Kupšāni - Vecupe 2.11 D
4, Drusti - Muldenieki 1.5 C
8, Ķāži - Mūrnieki 1.52 D
9, Tīlāni - Ziemalāni - Lakši 1.6 D
10, Pēternieki - Budviķi 2.7 D
12, Jāķelāni - Visdarbi 3.07 D
14, Tīlāni  - Straumēni 2.09 D
15, Jāķelāni - Siksnāni 1.62 D
16,  Grundes - Puļpi 2.08 D
17, Grundes - Mazberģi 2.08 D
18, Ždanovs - Golāres 2.01 C
20, Riekstiņskola - Riekstiņi 0.53 C
21, Ilgas - Virsaiši 0.43 D
23, Nereta - Stopāni 2.02 D
24, Buividas - Krūtiņas  0.89 D
28, Rasas - Brūveri 3.6 C
33, Evitas - Stariņi 0.172 D
35, Noras-Valašiņas 0.92 D
36, Rosmes-Bungātāji 0.25 C
1, Līcupes - Gredzeni 1.36 D
6, Svajāni - Jaundrusti 0.77 D
7, Svajāni - Ķāži 0.97 D
11, Ārupes - Zaļumnieki 1.63 D
13, Voicāni  - Kažociņi 1.65 D
22, Kalnāres  -  Putniņi 1.13 D
29,  Skrīveri  -  Žīguri 0.5 D
30, Ķišķi - Gatves 2.32 D
31, Radiņi - Sterķēni 2.59 D
34, Grāvmaļi-Miezāni 0.63 D
Nr.p.k. Ielas nosaukums garums (km) klase
1 Parka 0,102 C
2 Liepu 0,165 C
3 Zaļā 0,167 C
4 Jāņu  0,377 C
5 Klusā 0,284 C
6 Upju 1,318 C
7 Ziedu 0,535 C
8 Pasta  0,404 C
9 J.Jaunsudrabiņa 0,541 C
10 Kalna  0,528 C
11 Saules 0,164 C
12 P.Lodziņa 1,317 C
13 Raiņa 0,172 C
14 Nākotnes 0,819 C
15 Draudzības 0,187 C
16 Dārza 0,264 C
17 Kalēju  1,826 C

Pilskalnes pagasta pārvaldes autoceļu uzturēšanas klases ziemas un vasaras sezonā

  garums (km) klase
18.Strobuki - Lietuvas robeža 2,5 C
9, Vanagu ceļš - Andrejskolas ceļš 5,1 C
6. Skruži - Andrejskolas tilts 6,15 C
25, Pumpuri-Āniņi-Poģeles 5,31 C
2. Pilītes- Miši-Vēži 2,92 C
4. Aparāni- Audzes- Inguži 1,22 D
5. Kalna Stridzēni- Biedraines 1,2 C
10. Bracāni- Viņaukas- Palsāni 1,9 C
12. Gricgale- Virsaiši- Tauriņi 1,06 C
13, Gricgale- Pieči- Gudiņi 5,2 C
14. Mežvidi- Zemgaļi- Mežāres 1,9 C
15, Ģērķi - Izkalni - Odiņi 2,3 C
16, Eglītes- Kārkliņi 0,64 C
22. Gateris- Liniņi- Ābolkalni 1,8 C
23. Ziediņi- Kurpnieki 1,24 C
27. Āniņi- Spigas- Putniņi 1,48 D
1. Kļaviņas - VMF 1,1 D
3. Mēmeles ceļš - Šķirēni 0,5 D
8. Mičūnes - Porieši - Skosas 1,06 D
11. Kubuļi - Vilciņi 0,2 D
17. Strobuki - Pilskalniņš 0,5 D
19. Rankaļi - Mūrnirki 0,6 C
20. Katlu māja - Ezaerkrasti 0,6 D
24. Brīvkalni - Viesjāņi 0,91 C
26. Ķeseles - Putniņi 0,9 D
28, zemgaļi - Mežāres 0,7 D
21, Skujupi - Ancīši 0,51 D
Nr.p.k. Ielas nosaukums garums (km) klase
1 Nākotnes 0,76 C
2 Draudzības 0,22 C
3 Dārza 0,23 C
4 Kalna 0,67 C
5 Vecmīlgrāvja 0,194 C

Pļaviņu pilsētas ielas

Ceļa nosaukums

Ceļa garums (km)

Ceļa platums (m)

Uzturēšanas klase ziemā

Uzturēšanas klase vasarā

Ievu iela, grants

0,090

3.0

C

C

Dingas iela, akmens bruģis

0.056

5.1

C

C

Tirgus iela, asfalts

0.069

6.0

C

C

Cielavu iela, asfalts

0.056

6.0

C

C

Rožu iela, grants

0.098

2.5

E

D

Mazā iela, grants

0.097

2.8

D

D

Lauku iela, grants

0.056

3.7

D

D

Lejas iela, grants

0.3280

2.5

E

C

Miera iela, grants

0.076

2.5

D

D

Ozolu iela, grants

0.387

3.5

C

C

Līkā iela

0.366

3.6

C

C

Liepu iela, asfalts, grants

0.921

3.5

C

C

Robežu iela, grants

0.331

3.9

C

C

Saules iela, grants

0.687

4.5

C

C

Selgas iela, grants

0.787

2.9

C

C

Skolas iela, grants

0.367

3.8

C

C

Sporta iela, asfalts

0.272

4.1

C

C

Stiklinieku iela, grants

0.198

3.8

C

C

Strautu iela, asfalts, grants

0.694

3.0

D

C

Stacijas iela, asfalts

0.165

6.3

B

C

Šaurā iela, grants

0.171

3.0

C

C

Ugunsdzēsēju iela, grants

0.277

3.3

C

C

Fabrikas iela, grants

0.083

2.5

C

C

Zaļā iela, grants

0.392

3.9

C

C

Zirņu iela, grants

0.547

3.6

C

C

Upes iela, asfalts

0.115

4.6

C

C

Uzvaras iela, grants

0.269

3.0

C

C

Austrumu iela, grants

0.119

2.8

C

C

Vāgeļu iela, grants

0.260

3.0

D

C

Pļavu iela, asfalts, grants

0.508

4.3

C

C

Akas iela, grants

0.221

3.6

C

C

Dārza iela, asfalts, grants

0.572

3.0

C

C

Pīlādžu iela, grants

0.400

4.5

D

D

Dzirnavu iela, asfalts

0.286

6.0

C

C

K. Štrāla iela, asfalts

0.421

3.5

C

C

Jumīša iela, grants

0.175

3.2

C

C

Vidzemes iela, asfalts

0.602

3.5

C

C

Jaunā krasta iela, grants

0.345

3.3

C

C

Dzelzceļa iela, asfalts, grants

0.385

5.9

C

C

Mazā krasta iela, grants

0.286

3.8

C

C

Bārukalna iela, asfalts, grants

0.548

3.2

C

C

Draudzības iela, grants

0.464

3.3

C

C

Kaļķu iela, asfalts

0.214

5.5

C

C

Aiviekstes iela, grants

0.407

3.9

D

D

Atvaru iela, asfalts

0.256

6.3

C

C

Baseina iela, grants

0.722

2.5

E

D

Blaumaņa iela, asfalts

0.239

3.4

C

C

Daugavas iela, asfalts

3.843

7.7

B

B

Lielā Krasta iela, grants

0.702

4.1

C

C

Kalna iela, asfalts

0.372

4.3

C

C

Lielā iela, asfalts

1.276

6.0

B

C

Meža iela, asfalts

1.325

3.6

C

C

Kalnuļļu iela, asfalts

0.444

3.0

D

C

Odzienas iela, asfalts

0.420

6.8

B

C

Pasta iela, asfalts

0.238

7.5

B

C

Raiņa iela, asfalts

2.752

7.0

C

C

Rīgas iela, asfalts

1.954

7.5

B

B

Smilšu iela, grants

0.850

3.5

C

C

Sveķu iela, grants

0.936

3.0

D

C

Vietalvas iela, asfalts

0.803

6.0

C

C

Bebrulejas iela, asfalts

0.453

7.1

D

C

Dolomīta iela, asfalts

0.370

10.5

D

D

Skanstnieku iela, asfalts

0.072

4.0

D

D

Līča iela, grants

0.218

3.5

E

E

Akmens iela, bez seguma

0.140

2.0

E

E

Pēterakmens iela, asfalts

0.397

4.5

E

D

Pūpolu iela, grants

0.174

5.0

E

D

Kampēnu iela, bez seguma

0.253

2.0

E

D

Katlu iela, grants

0.092

3.45

D

C

Kopā

33.820

 

 

 

 

 

AUTOCEĻU UN TO POSMU IKDIENAS UZTURĒŠANAS KLASES

SECES PAGASTĀ

2021./2022.gada ZIEMAS SEZONAI (16.oktobris – 15.aprīlis) un

2022.gada VASARAS SEZONAI (16.aprīlis – 15.oktobris)

Nr.p.k.

Autoceļa nosaukums

Garums km

Uzturēšanas klase ziemas sezonā

Uzturēšanas klase vasaras sezonā

1.

Robežnieki – Bajāri-Aperāni      

7,91

C

C

2.

Lažģi –Jauči                             

1,17

D

D

3.

Sece - Boķi

6,52

C

C

4.

Veģi – Ļūdāni

0,27

D

D

5.

Dārziņi - Eglaines

1,97

D

C

6.

Smilktiņi – Baloži

1,10

D

D

7.

Baznīca – Vecā skola

2,05

D

D

8.

Lauri – Vecumnieki

1,33

C

D

9.

Kauļi – Daugavas akmens

1,85

D

D

10.

Sece – Šķibas

0,83

D

D

11.

Torņa iela

0,90

C

C

12.

Brāļu kapi – Allažas

4,41

D

C

13.

Dalbes - Lāči

3,65

D

C

14.

Zīlītes - Allažas

3,70

D

D

15.

Upmaļi – Aizpurves

4,27

D

C

16.

Vītaures  - Talsiņi

1,96

D

C

17.

Šķītiņi – Stalāni

3,67

D

C

18.

Sniķeri – Zemgaļi

1,33

C

D

19.

Dobelnieki – Šņornieki - Vītaures

2,00

D

D

20.

Seces stacija – Dīķi

2,00

C

C

21.

Bristāni – Virsaiši

0,36

D

D

22.

Pučiņas -  Lullīši

1,61

D

C

23.

Vilkastes - Salsanči

2,76

D

D

24.

Lauri – Torņa iela

0,41

C

C

25.

Jaunie kapi - Grīvas

0,48

D

D

26.

Stari - Stacija

0,32

C

D

 

KOPĀ

58,83

 

 

 

 

AUTOCEĻU UN TO POSMU IKDIENAS UZTURĒŠANAS KLASES

SĒRENES PAGASTĀ

2021./2022.gada ZIEMAS SEZONAI (16.oktobris – 15.aprīlis) un

 2022.gada VASARAS SEZONAI (16.aprīlis – 15.oktobris)

Nr.p.k.

Autoceļa  nosaukums

Ceļa segums

Autoceļa garums km

Uzturēšanas klase ziemas sezonā

Uzturēšanas klase vasaras sezonā

1.

Grāvkalēji-Krieviņi

Asfalts

Grants

2.0

5.2

C

C

2.

Pliķi-Dobelnieki

Grants

3.5

D

D

3.

DUS-Sprēgas

Grants

1.2

D

D

4.

Robeži-Dīķi

Grants

0.7

D

D

5.

Liepaines-Smaļķi

Grants

3.5

D

D

6.

Parģīzes-Krolīši

Grants

1.9

D

D

7.

Lazdas-Seces robeža

Grants

0.9

D

D

8.

Lazdas-Porieši

Grants

1.1

D

D

9.

Radzes-Kalnāres

Asfalts

0.3

D

D

10.

Lejas Pidras-Cīruļi

Grants

1.0

D

D

11.

Zemgaļi-Kalna Miķeļi

Grants

2.6

D

D

12.

Jakšani-Ozoliņi

Grants

1.1

D

D

13.

Taurītes-Stārķi

Grants

3.2

D

D

14.

Kalnozoli-Mežvēveri

Grants

0.8

D

D

 

 

KOPĀ

29.0

 

 

Ceļu un to posmu ikdienas uzturēšanas klases Skrīveru pagastā

2021./2022. gada ziemas sezonai (16.oktobris - 15.aprīlis) un 2022. gada vasaras  sezonai (16.aprīlis - 15.oktobris)

Ceļa Nr. Ceļa nosaukums Uzturēšanas posms Posma garums (km) Uzturēšanas klase ziemas sezonā Uzturēšanas klase vasaras sezonā
sākums beigas
1 Osēni- Margas 0,000 1,980 1,980 D D
2 Vīksnas- Lejasmucenieki 0,000 4,020 4,020 D D
3 Stirnu ceļš 0,000 1,670 1,670 D D
4 Veibēni- Veclejiņas 0,000 2,310 2,310 D D
5 Braslas upe- Silamices 0,000 5,700 5,700 C C
6 Skrīveri- Līči- Bolšāres- Veibēni 0,000 10,380 10,380 C C
7 Dīvajas iela- Mucenieki 0,000 4,040 4,040 C C
8 Robežas- Kapčas 0,000 2,350 2,350 D D
9 Viesturi- Glāzšķūnis 0,000 5,190 5,190 D D
10 Apsēni- Rudiņi 0,000 2,590 2,590 C C
11 Veckrieviņi- Klošāres 0,000 1,080 1,080 C D
12 Apsēni- Oglenieki 0,000 0,610 0,610 C C
13 Tilta iela- Vecsprūdiņi 0,000 3,430 3,430 C C
14 Jaunāres- Salapi 0,000 0,990 0,990 D D
15 Upeslejas- Silmači 0,000 2,960 2,960 C C
16 Irbes- Erci 0,000 1,450 1,450 C D
17 Daugavas paliena 0,000 2,360 2,360 D D
18 Uplejas- Jaunsprūdiņi 0,000 3,940 3,940 C C
19 Institūts- Piegāzes ceļš 0,000 0,400 0,400 D D
20 Kaktiņi- M.Sporta iela 0,000 1,400 1,400 D D
21 Lielkažoki- Stūrīši 0,000 3,940 3,940 C C
22 Pīlādžu iela- Viesturi 0,000 1,060 1,060 D D
23 Kalnieši- Slaviešēni 0,000 0,790 0,790 D D
24 Jaunzemitāni- Viesturi 0,000 2,200 2,200 D D
25 Ramziņu izgāztuves ceļš 0,000 0,430 0,430 D D
26 Vecās kapsētas ceļš 0,000 0,600 0,600 C C
27 Estrādes ceļš 0,000 0,356 0,356 D D
28 Sateku ceļš 0,000 0,300 0,300 D D
29 Pansionāta ceļš 0,000 0,600 0,600 D D
        C uzturēšanas kalse kopā, km 40,720 38,190
        D uzturēšanas kalse kopā, km 28,406 30,936
  Ceļu garums kopā, km 69,126    

AUTOCEĻU UN TO POSMU IKDIENAS UZTURĒŠANAS KLASES

STABURAGA PAGASTĀ

2021./2022.gada ZIEMAS SEZONAI (16.oktobris – 15.aprīlis) un

 2022.gada VASARAS SEZONAI (16.aprīlis – 15.oktobris)

Nr.p.k.

Autoceļa nosaukums

Autoceļa garums km

Uzturēšanas klase ziemas sezonā

Uzturēšanas klase vasaras sezonā

Ceļa turpinājums blakus pagastā

1.

Mežmalse-Rijnieki

1.31

D

D

 

2.

Lauškalni-Skābuči

1,3

D

D

 

3.

Zemgales iela ( asfaltēta)

0,255

D

D

 

4.

Ergļi-Stalāni

0.85

C

C

 

5.

Jaunieši-Ūbeļi

5,51

D

D

 

6.

Ceļinieki-Ozolsalas

7,36

D

D

 

7.

Jaunieši-Kandavas-Bramaņi

2,1

D

D

 

8.

Kandavas-Ķukuļi

1,17

D

D

 

9.

Vēsmas-Lejas Ķorži

0,73

D

D

 

10.

Ķieģeļnieki-Sirsniņas

1,5

D

D

 

11.

Ūbeļi-Auri-Saulkrasti

2,13

D

D

 

12.

Migļi-Ādmiņi

2,22

D

D

 

13.

Burtnieki-Grūble

0,95

D

D

Sunākstes

pagasts

14.

Kalna Ķorži-Rudiņi

0,96

D

D

 

15.

Saulkrasti-Salenieki

2,87

D

D

 

16.

Kalēji-Čuksteļi

1,96

D

D

 

17.

Barisona muzeja piebr.ceļš

0,19

D

D

 

18.

Vadiņi-Upmalnieki

2,06

D

D

 

19.

Ķirši-Saulgozes

1,35

D

D

 

20.

Vīgantes parks-Muktiņi

2,42

D

D

 

21.

Viļņi-Puķītes

1,27

C

C

Seces pagasts

22.

Kļavas-Staņģu kapi

0,5

D

D

 

23.

Papardes-Zalāni

1,06

D

D

 

24.

Papardes-Brantānu kapi

0,23

D

D

 

25.

Muktiņu ciemats

0,69

C

C

 

26.

Stalāni-Vizbuļi

1,45

D

D

 

27.

Randāni-Dārtiņas-Krūmāji

2,01

D

D

 

28.

Centra ciemata ceļš

0,51

C

C

 

29.

Krasta Dopeļu ceļš

0,25

C

C

 

30.

Klintis-Vējiņi

0,79

D

D

 

 

Kopā:

47,91

 

 

 

AUTOCEĻU UN TO POSMU IKDIENAS UZTURĒŠANAS KLASES

SUNĀKSTES PAGASTĀ

2021./2022.gada ZIEMAS SEZONAI (16.oktobris – 15.aprīlis) un

2022.gada VASARAS SEZONAI  (16.aprīlis – 15.oktobris)

Nr.p.k.

Ceļa/ielas nosaukums

ceļa/ielas garums (km)

Seguma veids

Uzturēšanas klase ziemas sezonā

Uzturēšanas klase vasaras sezonā

Ceļi

 

1.

Darbnīcas - Zvanītāji

3,41

grants

D

D

2.

Kļavāji - Krēsliņi

4,69

grants

D

D

3.

Kļavāji - Staltāni

5,753

grants

D

D

4.

Kalni - Zalaki

9,38

bez seguma/grants

D

D

2,25

grants

C

C

5.

Sunākste – Puņi - Strobuči

2,45

grants

C

C

2,62

grants

D

D

6.

Zibšņi - Melnupīte

0,17

grants

C

C

7.

 Krustiņi- Zīdriķi

0,44

grants

D

D

8.

Stiebriņi - Vildavas

4,29

grants/bez seguma

D

D

9.

Zvanītāji- Sprīdīši

3,03

grants/bez seguma/

grants

D

D

10.

Imanti - Silāres

0,23

grants

D

D

11.

Ābelīte - Ārguļi

0,20

grants

D

D

12.

Puņi - Kalna Beitāni

1,11

grants

C

C

13.

Vaivariņi - Ceriņi

1,84

grants

D

D

14.

Skolas ceļš

0,31

melnais

D

D

15.

Lapsukalni - Stabiņi

0,97

grants

D

D

16.

Viesjāni - Grūbele

2,53

grants/bez seguma

D

D

17.

Zemturi - Stradiņi

0,92

grants

D

D

18.

Ozoliņi - Mežsētas

1,33

bez seguma

D

D

19.

Druvāni - Karpas

0,64

grants/bez seguma

D

D

20.

Liepkalni - Svikļi

1,02

grants

D

D

21.

Cirši - Piksteres ezers

0,90

bez seguma

D

D

22.

Jauntaimiņi - VC

1,57

bez seguma/grants

D

D

23.

Stūrīši - Sproģi

1,91

bez seguma/grants

D

D

24.

Liniņi - Kapi

0,17

bez seguma

D

D

25.

Lazdas - Zemdegas

0,65

bez seguma

D

D

26.

Pīpji - Karjers

0,32

bez seguma

D

D

27.

VC - Taimiņi

0,45

bez seguma

D

D

28.

Kalēji- Ezers

0,16

grants

D

D

29.

Darbnīcas - Kalna Ārguļi

0,44

grants

D

D

30.

Darbnīcas - Attīrīšanas iekārtas

0,21

grants

D

D

31.

Mimāni-Silmači

1,20

grants/bez seguma

D

D

32.

Pēterbuša- Ataugas

0,32

grants

D

D

 

Kopā

57,883

 

 

 

Ielas

 

1.

Kalnāju iela

0,209

melnais/grants

D

D

2.

Bērzu iela

0,255

melnais

D

D

3.

Skolas iela

0,580

melnais

D

D

 

Kopā

1,044

 

 

 

Vietalvas pagasta ceļi

Ceļa nosaukums

Ceļa garums (km)

Ceļa platums (m)

Uzturēšanas klase ziemā

Uzturēšanas klase vasarā

Siljāņi- Pērses tilts, grants

0.730

4.5

E

D

V916- Siljāņi- Aizkalnes- V916, grants

6.480

4.5

C

C

Vēres- Vidzemnieki, grants

1.310

6

D

C

V942- Kalna Vēres- Vēres- Iegrīvas- V916, grants

2.860

5.5

C

C

Kapmalieši- Kungāri ( P78- Liepiņas), grants

3.140

3.5

D

D

Benckalni- Vietalvas baznīca,  grants

4.730

6

C

C

Baznīca- Estrāde, grants

1.300

3.5

D

C

Baznīca- Estrāde, bez seguma

0.850

3.5

E

E

Stabiņi- Latas ( Stabiņi- Krūmiņi), grants

1.560

3.5

D

D

Kaļviļumi- Balodēni- Ormaņi, grants

3.30

6

D

C

Vērsēni- Dzegužkalni, grants

3.530

5

D

C

Vērsēni- Reļi- Kušnēri, bez seguma

2.160

4.5

D

E

Auderi- Vērsēni,grants

2.650

4.5

D

C

Vicmuižas- Kalēni, grants

2.810

3.5

D

C

Akmentiņi- Gērcēni, grants

4.850

3.5

D

C

Baltā māja- Sidrabītes- V915 (P78- Sidrabītes- V915),grants/smilts

1.700

4.5

D

C

V916- Rempi- Pendēri- Lācīši ( V916- Rempi- V915), grants

1.500

4.5

D

C

Indras- Lācīši- V916, grants

1.320

4.5

D

D

Baznīcas ceļš Vietalvā, bez seguma

0.140

3.5

D

E

Apaļi- Pērses upe, bezseguma

0.420

4

E

E

V915- Apaļi- Plantācija ( V915- Apaļi- Pērses upe), grants.

3.520

4.5

D

C

Kaļviļumi – Dieči, grants

0.310

 

D

C

V998 1.km – Vietalvas kapi, grants

0.605

4.5

D

C

Kaļvenci – Vārpas, grants

1.210

4.5

D

D

Vecozolu iela – Vietalvas sūknētava, bez seguma

0.300

3.5

E

E

Kopā

53.285

 

 

 

Vietalvas pagasta ielas

Ceļa nosaukums

Ceļa garums (km)

Ceļa platums (m)

Uzturēšanas klase ziemā

Uzturēšanas klase vasarā

Dārzu iela, grants

0.200

3.5

C

C

Bruņinieku iela, grants/asfalts

0.450

3.6

C

C

Parka iela, grants

0.230

3.5

D

C

Zvaigžņu iela, grants

0.100

4.5

D

D

Zemeņu iela, grants/asfalts

0.152

4.5

C

C

Dzērveņu iela, asfalts

0.140

4.5

C

C

Aveņu iela, asfalts

0.060

4.0

C

C

Vecozolu iela, asfalts/grants

0.150

3.5

D

D

Kopā

1.632

 

 

 

Zalves pagasta pārvaldes autoceļu uzturēšanas klases ziemas un vasaras sezonā

  garums (km) klase
1. Dingas - Bincāni 0,89 D
3, Zalve - Kapudruvas 7,47 C
6, Sproģi- Tīrumi- Kalnadruvas- Vēveri 5,01 C
7. Spriciņi - Jaunjurēni 0,81 D
8. Sierotava- Vīguļi- Dumbrāji 3,7 C
9. Vilkupe- Vitānmuiža- Ābelītes 4,97 C
13. Darbnīcas - Damasāni 1,19 C
14. Senči - Pūpoli 0,43 C
16. Ozoliņi -Pētermuiža 1,06 C
17. Dārziņi - Līči 1,28 D
18, Sierotava - Ābelītes 0,43 D
19. Pumpuri - Pīlādži 0,45 D
4. Virši - Dumpāni 1,58 D
5. Bešas- Zalve 1,42 D
10, Vīguļi - Svalbāni- Damasāni 2,6 C
20. Sproģi- Kalnadruvas 0,28 C
21. Sproģu pamatskolas pievadceļš 0,18 C
2. Zalve - Mežmuiža 1,48 D
11. Augstuļi - Dauģi 1,11 D
12, Priedes kapi - Baznīca 0,58 D
15, Puņģi - Lapiņas 3,58 D
22. Eļļuku kalns 0,58 D
Ceļš Vērtūži 0,18 C
23, Lūši-Dienvidnieki 1,014 D