Publikācijas datums:
AND 2022/70
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Latvijas autoceļu uzturētājs' VAS
Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Līguma izpildes vieta
Jaunjelgava (LATVIJA), LV-5134
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi
Kontakti
guntis.bagants [at] aizkraukle.lv