Aizkraukles novada pašvaldībā ir saņemts dzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 34, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, dzīvokļu īpašnieku ierosinājums (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldības lietvedībā 13.03.2023. Nr. N/5.5/23/933) par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanu, lai izbeigtu dalīto īpašumu.

Lūdzam iepriekš minētās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus un zemesgabala Daugavas iela 65, Pļaviņas, Aizkraukles novads, īpašnieku līdz 2023.gada 5.novembrim izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas priekšlikumu, iesniedzot tos Aizkraukles novada domes Administrācijas klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV - 5101) vai nosūtot uz Administrācijas e-pastu: dome@aizkraukle.lv, ar norādi – Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 34, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas Komisijai.