Ievērojot Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” 43.punktu, Aizkraukles novada  būvvalde veic datu ievadi Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Informāciju par Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā notiekošajiem būvniecības procesiem atradīsiet Būvniecības informācijas sistēmas tiešsaistes vietnē.

Tekstuālā informācija

Ģeotelpiskā informācija