Jauktais koris “Dīvaja”

 

Jauktais koris "Dīvaja" savu darbību sāka 1994.gadā rudenī diriģentu Anitas un Jāņa Garanču vadībā, turpinot kopdziedāšanas ilgo gadu tradīcijas Skrīveros. 1997.gadā darbu ar kori turpina jaunā diriģente Gunta Jančenko, bet no 2002.gada novembra Skrīveru kultūras centra jaukto kori "Dīvaja" vada Ferijs Millers. par diriģenta palīgiem - koncertmeistariem pārmaiņus strādā Jolanta Puķīte, Silva Upeniece, Indra Grietena un Dace Zemzare. Savas pastāvēšanas laikā "Dīvaja" piedalījusies visos šajā laikā notikušajos Dziesmu svētkos, dziedājusi Norvēģijā, Austrijā, Ungārijā, kuplinājusi vietējos pasākumus. Arī Aizkraukles koru apriņķa skatēs Skrīveru godu "Dīvaja" aizstāvējusi godam.

Vadītājs: diriģents Ferijs Millers
tālrunis: +37126558728
e-pasts: ferijs@inbox.lv
Kormeistare: Silva Upeniece
tālrunis: +37126743341