Tīmekļa vietne: http://www.jaunjelgavasvidusskola.lv/

Programmas:

  • Pamatizglītības programma, izglītības programmas kods 21011111
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, izglītības programmas kods 21015611
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, 31011011 
  • Vispārējās vidējās izglītības programma, 31016011

Skolēniem ir iespēja nodarboties 14 interešu izglītības, komerczinību un sporta programmās. Ir laba sporta zāle, rekonstruēts stadions, trenažieru zāle.

Skolā ir ēdnīca, kafejnīca un dienesta viesnīca.

Jaunjelgavas vidusskola

info [at] jaunjelgavasvidusskola.lv