Sabiedrība Vide
seniri konsultācijās pa energoefektivitāti

Aizkraukles centrālajā laukumā 31. maijā biedrības “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” energoefektivitātes teltī bija iespējams uzzināt vairāk par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un saņemt “Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas rokasgrāmatu”, kā arī tikties un uzdot jautājumus Aizkraukles novada pašvaldības SIA “Lauma A” valdes loceklim Andrim Zābelim un namu pārvaldniecei Sandai Siliņai.

Biedrība “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” projektā “Energoefektivitātes telts” maijā vairākās Latvijas pilsētās rīkoja telšu dienas, lai stāstītu par ēku atjaunošanu, tajā skaitā siltināšanu. Pēc SIA “Lauma A” uzaicinājuma biedrības pārstāvji Karine Jegiazarjana un Kirils Gončarovs ieradās arī Aizkrauklē. Viņi stāsta, ka projekta galvenais mērķis ir interesentus informēt par daudzdzīvokļu ēku renovēšanas nepieciešamību.

2022. gada nogalē Attīstības finanšu institūcija “Altum” uzsāka jaunas atbalsta programmas īstenošanu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu. Tā tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda, pieejamais  programmas finansējums  ir 57,2 miljoni eiro. Finansējums paredzēts aptuveni 170 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamajiem energoresursiem.

Katra īstenojamā projekta mērķis ir sasniegt vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījumu. Programma paredz segt līdz pat 49% no kopējām energoefektivitātes projekta attiecināmajām izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa. Finansējumu projekta īstenošanai var iegūt, piesakoties bankas aizdevumam, vai bankas atteikuma gadījumā – “Altum” aizdevumam. Bankas aizdevumam ir jābūt vismaz plānotā atbalsta jeb kapitāla atlaides apmērā, savukārt bankas aizdevumam var saņemt “Altum” garantiju.

Investīcijas ieviešanas termiņš ir līdz  2026. gada 31. augustam.  Atbalsts tiks izmaksāts tikai pēc tam, kad būs pabeigta energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija daudzdzīvokļu mājā.

Pieteikumu iesniegšana  notiek klientu portālā. Klientu ērtībai “Altum” ir izveidojis projekta ciklu aprakstu, ko var skatīt sadaļā “Kā pieteikties”.

Uzņēmuma “Lauma A” pārstāve Sanda Siliņa stāsta, ka pirmais solis ir mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā jāvienojas par mājas renovācijas nepieciešamību. Pēc tam jāveic mājas energoaudits, jānovērtē ēkas tehniskā kārtība, jāizstrādā tehniskā dokumentācija un jākārto citas formalitātes. Ja daudzdzīvokļu māju apsaimnieko biedrība, tā visas formalitātes cenšas nokārtot un renovāciju īstenot saviem spēkiem, bet, ja ir noslēgts līgums ar apsaimniekotāju, tad mājas dzīvokļu īpašnieki to paveikt pilnvaro apsaimniekotāju.