Sabiedrības līdzdalība Vide
Kankaļu baznīca Mazzalves pagastā

Aizkraukles novada pašvaldībā turpinās darbs jaunā novada teritorijas plānojuma izstrādē. Arī iedzīvotāji aicināti izteikt savu viedokli un priekšlikumus.

Teritorijas plānojums ir viens no nozīmīgākajiem plānošanas dokumentiem pašvaldībā, kas būtiski ietekmēs ikvienu novada iedzīvotāju neatkarīgi no tā, vai zemes īpašnieks savā īpašumā iecerējis attīstīt aktīvu uzņēmējdarbību vai arī tālā perspektīvā vēlas baudīt neapbūvētu skatu uz Daugavu. Tādēļ pašvaldība šī dokumenta izstrādē aicina iesaistīties visu sabiedrību.

Pagājušā gada augustā katrā bijušā novada centrā pašvaldība organizēja iedzīvotāju sanāksmes par dokumenta izstrādes būtību un spēkā esošo teritorijas plānojumu izvērtējumu. Pavisam sanāksmēs piedalījās 72 iedzīvotāji, un tajās paustais deva jaunu ievirzi teritorijas plānojuma risinājumu izstrādē, piemēram, vērtēt iespēju ārpus pilsētām un ciemiem dalīt lauksaimniecības zemi mazākās zemes vienībās nekā Ministru kabineta noteikumos paredzētie divi hektāri.

Savukārt šī gada martā pašvaldība aicināja iedzīvotājus uz sanāksmēm bijušo novadu centros, lai pārrunātu un uzklausītu viedokļus jau par sākotnējiem konceptuālajiem risinājumiem un jautājumiem. Tajās apmeklētība bija lielāka – 136 dalībnieki, diskusijas ‒ spraigākas, tostarp par Kriškalnu ciema blīvi apdzīvotās daļas pievienošanu Pļaviņu pilsētai, nosacījumu izstrādi vēja un saules parku izveidei, vērtīgo lauksaimniecības zemju noteikšanu teritorijas plānojumā, Skrīveru, Zemkopības institūta un Klidziņas ciemu apvienošanu vienā ciemā, novada ainaviskajām vērtībām un citiem jautājumiem.

Pašreizējā situācijā līdzās dažādiem ar ekonomisko attīstību saistītiem jautājumiem, tostarp Sēlijas militārā poligona apkārtējās teritorijas turpmāko plānošanu, pašvaldība sadarbībā ar ainavu arhitekti Lauru Hrisanfovu turpina pētīt novada ainaviskās vērtības un apzināt novada kultūrvēsturisko mantojumu. Aizkraukles novada teritorijā līdz 2024. gada 12. aprīlim Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir noteikusi un apstiprinājusi 69 valsts aizsardzībā esošus kultūras pieminekļus (ar šo objektu sarakstu var iepazīties tīmekļvietnes sadaļā Attīstība ‒ Aizkraukles novada teritorijas plānojuma izstrāde). Tā kā iedzīvotāju sanāksmēs tika akcentēts, ka novadā bez valsts aizsardzībā esošajiem kultūras pieminekļiem ir arī vēl daudz kultūrvēsturisku objektu, piemēram, Kokneses muižas ansamblis, Kankaļu baznīca Mazzalves pagastā (foto), tika rosināts jaunajā novada teritorijas plānojumā noteikt un grafiski atzīmēt kultūrvēsturiskus un dabas objektus. Atbalstot ierosinājumu, pašlaik pašvaldība apzina šīs vērtības un aicina iedzīvotājus iesniegt priekšlikumus par tādu objektu esamību, lai varētu nodrošināt to turpmāko saglabāšanu. Papildus tam, ja objekts ir definēts teritorijas plānojumā kā novada nozīmes kultūrvēsturisks un dabas objekts, ir vieglāk piesaistīt finansējumu tā atjaunošanai, saglabāšanai vai turpmākai attīstībai.

Lai iesniegtu priekšlikumu, ir jādefinē kultūrvēsturiskā vai dabas objekta nosaukums, jāuzraksta precīza adrese, jāsniedz neliela informācija par objektu, jāpievieno viena fotogrāfija un līdz 2024. gada 17. maijam jāsūta pašvaldībai. Tāpat, ja ir kādi komentāri vai neskaidrības par šo vai citiem jautājumiem novada teritorijas plānojumā, lūgums tos adresēt novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciālistiem – teritorijas plānotājai Ilzei Circenei, e-pasts: icircene@inbox.lv, tālrunis +371 28323046, vai teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistam Didzim Grundulim, e-pasts: didzis.grundulis@aizkraukle.lv, tālrunis +371 25665916.


Notiks individuālas konsultācijas un sarunas!

16. maijā no pulksten 15.00 līdz 19.00 koprades telpā Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 4, ikviens interesents laipni aicināts uz individuālām konsultācijām par topošo Aizkraukles novada teritorijas plānojumu.

Attīstības nodaļas speciālisti uzklausīs iedzīvotāju viedokli un priekšlikumus, kā arī atbildēs uz neskaidrajiem jautājumiem, būs iespējams iepazīties arī ar kartogrāfisko materiālu un iecerēto teritorijas funkcionālo zonējumu konkrētos zemes īpašumos.

 

UZZIŅA

2023. gada martā Aizkraukles novada pašvaldībā tika uzsākts darbs vienota novada teritorijas plānojuma izstrādē, un to pašvaldībā paredzēts pabeigt līdz 2025. gada maijam. Šobrīd teritorijas izmantošanu un tās nosacījumus novadā regulē seši pieejas ziņā atšķirīgi bijušo novadu teritorijas plānojumi – Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Skrīveru un Neretas novada. Tā kā vairāki no tiem ir tapuši pirms desmit un vairāk gadiem, tos nepieciešams izvērtēt un aktualizēt, izstrādājot vienotus attīstības nosacījumus visai novada teritorijai.