Sabiedrība
iedzīvotāju padomes

Aizkraukles novada pašvaldība līdz 17. aprīlim izsludina pieteikšanos brīvprātīgajam darbam iedzīvotāju padomēs.

Atbilstoši “Aizkraukles novada Iedzīvotāju padomes nolikumam” iecerēts veidot vienu padomi katrā pagastā, apvienotas padomes būs Jaunjelgavas pilsētai un pagastam un Kokneses pilsētai un pagastam.

Par kandidātu darbam padomē var kļūt no 16 gadu vecuma. Lai kandidētu, nepieciešams saņemt vismaz 10 konkrētās apdzīvotās vietas iedzīvotāju atbalstu, kas apstiprināts ar parakstu (norādot dzīvesvietas adresi, kas apliecina piederību vietai).

Pieteikuma veidlapas var saņemt apvienību pārvalžu un pagasta pakalpojumu centru klientu apkalpošanas centros vai lejuplādēt sadaļā Pašvaldība – Veidlapas.

Pieteikumus var iesniegt apvienību pārvalžu un pagastu pakalpojumu centru klientu apkalpošanas centros līdz 17. aprīlim pulksten 16.00, ienesot personīgi vai, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, sūtot e-pastā: dome@aizkraukle.lv.

Pieteikto un nolikuma prasībām atbilstošo kandidātu saraksts, kā arī turpmākās vēlēšanu norises apraksts tiks publicēts 19. aprīlī pašvaldības tīmekļvietnē un aprīļa informatīvajā izdevumā “Aizkraukles Novada Vēstis”.

Ar “Aizkraukles novada Iedzīvotāju padomes nolikumu” var iepazīties sadaļā Pašvaldība – Normatīvie akti – Saistošie noteikumi – Par sabiedrības līdzdalību.