terapijas nodarbības

Iedzīvotāji aicināti piedalīties kustību un mākslas terapijas nodarbībās. Tās paredzētas personām ar invaliditāti un personām, kuras ģimenē aprūpē cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem.

Nodarbības notiks Aizkrauklē, novada Sociālā dienesta zālē, Daugavas ielā 1, šī gada 2., 6., 16., 23., 30. novembrī, 7., 14. un 21. decembrī no pulksten 10.00 līdz 11.30 un no pulksten 13.00 līdz 14.30. Nodarbības vadīs sertificēta terapeite Marita Bukovska. 

Iepriekš jāpiesakās pie treneres Maritas Bukovskas pa tālruni +371 26207666 vai Aizkraukles novada Sociālajā dienestā pie Sociālā darba un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājas Lindas Pozņiakas pa tālruni +371 26452194, e-pasts: linda.pozniaka@aizkraukle.lv.

Pasākums tiek īstenots projektā “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Aizkraukles novadā” Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/023.

Liene Paukšte-Uzula

Vecākā projektu vadītāja
liene.paukste.uzula [at] aizkraukle.lv