Projektu aktualitātes Tūrisms Koknese
Laivas Daugavā

Koknesē, Daugavas krastā šoruden sāksies laivu piestātnes izbūve jeb “Koka laivu kompleksa "No varjagiem uz grieķiem” izbūve 1.kārtā paredzētie darbi. Būvdarbu rezultātā paredzēta sakaru un gaisvadu līnijas demontāža un pazemes kabeļu izbūve, laivu piestātnes izbūve, gājēju celiņa izbūve, laivu būves laukuma izbūve un zāliena ierīkošana. 

Lai būvdarbi varētu sākties, aicinām laivu īpašniekus, kuru laivas atrodas Gundegas-1 teritorijā, Koknesē, tās pārvietot ielas pretējā pusē pie attīrīšanas iekārtu žoga līdz 2021.gada 18.oktobrim! Būsim pateicīgi par Jūsu sapratni!

Būvdarbu veicējs ir sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ROYAL BŪVE". Būvdarbu kopējās izmaksas ir 123662,00 euro bez PVN. Būvdarbu izmaksas kopā ar PVN veido 149631,02 euro. Darbi tiks veikti no 2021.gada oktobra un tie tiks nodoti ekspluatācijā līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Darbi notiek projekta Nr.LLI-474 "Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi" (Living Rivers) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Projektu īsteno Aizkraukles novada dome sadarbībā ar Kauņas rajona pašvaldības administrāciju un Kauņas rajona tūrisma un biznesa informācijas centru. Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši, no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Kopējais projekta budžets ir 590 149,67 euro, tajā skaitā 501 627,21 euro Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.