atsākta veloparka būve

Šonedēļ Aizkrauklē, laukumā pretī Aizkraukles novada vidusskolai un sporta centram, atsākti multifunkcionālā veloparka izbūves darbi. Tos plānots pabeigt šovasar, un līdz ar to Aizkrauklē būs velotrase un skeitparks dažāda vecuma un līmeņa braucēju aktivitātēm.

Veloparka izbūves darbi Aizkrauklē sākās pagājušajā rudenī, kad laukumā daļēji veikta pamatnes sagatavošana skeitparkam. Nu darbi atkal atsākti un šovasar jauno laukumu paredzēts pabeigt. Multifunkcionālais veloparks top Vecmaurēnos-1, laukumā pretī Aizkraukles novada vidusskolai un sporta centram, šajā vietā ir arī āra trenažieri.

Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja Valērija Noreika stāsta, ka jaunais objekts būs mūsdienīgs un pievilcīgs, turklāt piemērots ļoti plašai auditorijai. Laukumā būs asfaltēta velotrase jeb pamptreks un skeitparks. Velotrase paredzēta visu vecumu un jebkuras fiziskās sagatavotības braucējiem un visam, kas ripo – riteņiem, skrejriteņiem, skeitborda dēļiem, skrituļslidām. Savukārt skeitparkā braucēji varēs izpausties mazliet ekstrēmākā gaisotnē.

Par veloparka izbūvi Aizkraukles novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “We Build Parks”. Kopējās būvdarbu izmaksas ir 235 385 eiro (ar PVN).

Saistībā ar šo projektu Daugavas piekrastē plānota arī audiogida izveide, lielā informatīvā stenda ierīkošana pie jaunā veloparka un interaktīvā stenda ierīkošana Aizkraukles pilsētas kultūras namā. Interaktīvais stends jau novietots un darbojas, visi aicināti iepazīties un pārbaudīt savas spējas arī interaktīvajā viktorīnas spēlē. Šos darbus veica SIA “Tomega”.

Veloparka būvei līdzekļi piešķirti no Eiropas Reģionāla attīstības fonda (ERAF) administrētās Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā” projektu līdzekļiem (LLI-483, GEOTOUR). Projekta kopējais finansējums ir 649 972 eiro, ERAF līdzekļi – 552 476 eiro, Aizkraukles novada pašvaldības finansējums – 165 913 eiro.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tā saturu atbild Aizkraukles novada pašvaldība, tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv