Aizkraukle
nobrucis gabions

Adventes trešā svētdiena atnākusi ar pašvaldībai nepatīkamu ziņu – Aizkraukles stadiona jaunajā daļā nobrukusi daļa gabionu sienas. Nogruvumu izraisījis atkusnis un lielais nokrišņu daudzums, kas radījis zemes noslīdeni, un atbalsta siena to nav noturējusi.

Gabionu siena vēl atradās būvniecības procesā. Neparedzēta un nepieļaujama svēršanās bija konstatēta jau vasaras beigās pēc augusta lielajām lietavām. Kopš augusta atbalsta sienas stāvoklim tika sekots līdzi, regulāri veicot mērījumus. Pašvaldība paralēli meklēja labāko risinājumu, kā sienu nostiprināt, lai tā pilnvērtīgi veiktu savas funkcijas un būtu droša. Risinājums tika rasts, projekta dokumentācija iesniegta saskaņošanai būvvaldē, bija plānots jau šonedēļ uzsākt gabionu nostiprināšanas darbus, taču neplānotais atkusnis liedza uzsākt būvdarbus.

Pirmdien, 18. decembrī, visas procesā iesaistītās puses ārkārtas būvsapulcē vienojās par šobrīd darāmajiem darbiem. Būvniekam uzdots novērst turpmāku nogruvumu veidošanos. Tiks norobežota papildu teritorija, lai tai nepiekļūtu nepiederošas personas un neradītu bīstamību veselībai un dzīvībai. Laikapstākļu dēļ nav iespējams uzsākt atbalsta sienas atjaunošanas darbus jau šajā nedēļā, taču tas tiks darīts, līdzko būs iespējams.

Pašvaldība uzņemsies atbildību un nodrošinās multifunkcionālā laukuma sekmīgu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā, taču plānots, ka tiks uzsākta tiesvedība, lai radušos izdevumus piedzītu no projektēšanā un būvniecībā iesaistītajām atbildīgajām amatpersonām un uzņēmumiem.

Lūdzam iedzīvotājus ievērot norobežojumus un neatrasties pie gabionu sienas, kamēr tā nav nodota ekspluatācijā un nav droša. Informācija par turpmāk iecerētajiem remontdarbiem tiks sniegta pēc vienošanās par darba uzdevumu ar būvekspertu un būvnieku.

Nogruvums neskar un neietekmē jaunizbūvēto futbola laukumu, tāpēc pēc norobežojošo zīmju izvietošanas futbola entuziasti tajā varēs uzsākt treniņus jau pavisam drīz, pirms objekts kopumā tiks nodots ekspluatācijā.

Sākotnēji bija iecerēts pārbūvēto stadiona daļu nodot ekspluatācijā 2023. gada nogalē, taču vairāku tehnoloģisko paužu un neplānotu darbu dēļ, tostarp arī nogruvuma radīto seku novēršanai, darbu noslēgums pagarināts līdz nākamā gada pavasarim.

Gabions ir dažādas formas un tilpuma kaste vai pīts karkass, kas piepildīts ar smiltīm, šķembām un akmeņiem. Gabionu izmantošana ļauj ātri uzbūvēt nostiprinošas pretnobrukumu būves: tos izmanto stāvu zemes nogāžu nostiprināšanai, ceļu būvē, uzbērumos un ieraktnēs, kā arī dambju un terašu nostiprināšanai. Aizkraukles stadiona kopējais gabionu sienas garums ir 106 metri, pašlaik noslīdējusi vien 10 metru plata būves daļa.