Dome
Leons Līdums un Plijas mērs

No 15. līdz 19. novembrim Aizkraukles novadā viesojas Vshovas pašvaldības (Polija) oficiālā delegācija. Vizītes mērķis ir uzsākt sadarbību starp abām pašvaldībām vairākās nozarēs. Iecerēts, ka bez kopīgas dalības Eiropas Savienības fondu finansētajos pārrobežu sadarbības projektu konkursos pašvaldības varētu sadarboties un apmainīties pieredzē labas pārvaldības, izglītības, kultūras, tūrisma, sociālo, komunālo un vides jautājumu risināšanas jomā.

Polijas pašvaldība pārstāvēta visaugstākajā līmenī – to vada pašvaldības priekšsēdētājs Konrāds Antkovjaks, ieradusies arī deputātu padomes priekšsēdētāja Hanna Knaflevska-Valkoviaka, pašvaldības administrācijas vadītāja Agata Mihalovska, Attīstības departamenta speciāliste Marzena Choma, Krīzes vadības departamenta vadītājs Mareks Soleckis un pašvaldības policijas priekšnieks Vitolds Skorupinskis.

Polijas pašvaldības pārstāvji piedalījās Aizkraukles novada pašvaldības domes sēdē, prezentējot savu pašvaldību pirms mūsu domnieku lēmuma par sadarbības un sadraudzības līguma slēgšanu un iepazīstoties ar domes darba kārtību Latvijā. Viesi apmeklēja novada muzejus, izglītības iestādes un vairākus nozīmīgus tūrisma objektus, tikās ar novada uzņēmējiem, iepazīstot uzņēmējdarbības vidi un sadarbības iespējas ar pašvaldību.

18. novembrī viesi piedalīsies Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadskārtas svinībās, tostarp apmeklēs Nacionālo bruņoto spēku parādi Rīgā, kur kā sabiedrotie piedalās arī Polijas karavīri.

Dodoties mājup uz Poliju, viesi sev līdzi vedīs sagatavoto sadarbības līgumu. Iecerēts, ka nākamajā Vshovas pašvaldības deputātu sēdē šo līgumu apstiprinās ar balsojumu tāpat kā mūsu deputāti, un pēc tam tiks plānota tā parakstīšanas ceremonija.

Vshovas delegācijas vizīte Aizkrauklē