Aizkraukle Sabiedrība
senioru biedrība

Aizkraukles senioru biedrībā šopavasar ir vairāki jaunumi: tai ir jauns nosaukums un vadītāja, kā arī biedrība tikusi pie citām telpām. Aizvien nav apsīkušas biedrības aktivitātes – jūnijā seniori tiek aicināti doties ekskursijā un kopā svinēt svētkus.

Kopsapulcē pieņemot lēmumu, no šī gada 20. aprīļa Aizkraukles novada pensionāru biedrība pārdēvēta par Aizkraukles senioru biedrību “Askrāde”. Tai ir arī jauna valdes priekšsēdētāja – Ērika Dāldere.

Līdz šim Aizkraukles senioru biedrība darbojās sociālā dienesta ēkā, bet kopš maija sākuma tai ir jaunas telpas Lāčplēša ielā 4 – tās mājvieta ir 244. kabinetā, kur agrāk bija uzņēmuma “Lauma A” sēžu zālē. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pagaidām noteikts pirmdienās no pulksten 10 līdz 12.

Dažas biedrības aktivitātēs, piemēram, deju kopas mēģinājumi un vingrošanas nodarbības, aizvien notiek Aizkraukles novada Sociālā dienesta ēkā.

Patlaban Aizkraukles senioru biedrībā “Askrāde” aktīvi darbojas apmēram 70 biedru. Taču ikviens aktīvs un ieinteresēts seniors tiek gaidīts, lai pievienotos pulkam un kopā interesanti pavadītu laiku un iesaistītos dažādās aktivitātēs.

Tuvākie biedrības rīkotie pasākumi, kuros seniori aicināti piedalīties:

  • 8. jūnijā tiek organizēta ekskursija uz Līvāniem un to apkārtni. 30. maijā no pulksten 9 līdz 12 biedrības telpās gaidīti tie, kuri vēlas doties šajā ekskursijā, kā arī samaksātu dalības maksu – 20 eiro.
  • 21. jūnijā pulksten 13 pie sociālā dienesta ēkas Daugavas ielā 1a notiks Līgo svētku pasākums. Ieteicams līdzi ņemt labu noskaņojumu un nelielu groziņu.

Sīkāka informācija pa tālruni +371 29802850, Ērika Dāldere.