Sabiedrība Veselība
Aizkraukles slimnīcā atklāj ambulatorās psihiatrijas un rehabilitācijas nodaļu

Šodien, 3. aprīlī, Aizkraukles poliklīnikā svinīgi tika atklāta ambulatorās psihiatrijas un rehabilitācijas nodaļa, kurā pacienti varēs saņemt fizioterapeitu, audiologopēda, uztura speciālista, bērnu un pieaugušo psihiatra, narkologa un psihologa pakalpojumus.

Jaunā ambulatorā nodaļa iekārtota poliklīnikas 1. stāva telpās, kur līdz 2009. gadam darbojās Aizkraukles slimnīcas dzemdību nodaļa, bet vairāk nekā 10 gadu šīs telpas nebija apdzīvotas un kalpoja kā noliktava. Tagad tās izremontētas, mājīgi iekārtotas un jaunajā ambulatorajā nodaļā jau kopš pagājušā gada nogales tiek pieņemti pacienti. Nodaļas telpu remontā un iekārtošanā ieguldīti SIA “Aizkraukles slimnīca” līdzekļi, vairāku gadu garumā veidojot uzkrājumus, lai varētu šo ieceri īstenot. Nu telpas svinīgi atklātas un atrādītas viesiem.

Rehabilitācijas un psihiatrijas nodaļas telpas un darbinieku veikumu atzinīgi novērtēja arī veselības ministre Līga Meņģelsone, pagājušajā nedēļā viesojoties Aizkraukles slimnīcā.

Atverot jaunās telpas, SIA “Aizkraukles slimnīca” valdes priekšsēdētāja Dzintra Krišjāne pateicās slimnīcas darbiniekiem par atbalstu un katra ieguldījumu ieceres īstenošanā, kā arī būvniekiem – SIA “Ošukalns”, kas telpas remontēja. “Mums veidojās ļoti laba sadarbība, acīmredzot psiholoģijas aura, kas mājo šajās telpās, palīdzēja saglabāt stabilu nervu sistēmu gan mums, gan celtniekiem,” bilda Dzintra Krišjāne. Par gaumīgo telpu iekārtojumu īpašu pateicību pelnījusi Aizkraukles slimnīcas personāla daļas vadītāja Sigita Pētersone, kura bija slimnīcas puses pārstāve telpu atjaunošanā un jaunās nodaļas iekārtošanā.

Simbolisko jaunās nodaļas telpu atklāšanas lenti pārgrieza Dzintra Krišjāne, Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums un SIA “VAF Capital” pārstāvis Marģers Zeitmanis.

Leons Līdums atzina, ka jau veselības ministres vizītes laikā, kad viesojušies jaunajā nodaļā, visi bija patiešām patīkami pārsteigti par to, kas te tapis. “Te ir ļoti skaisti un patīkami, un Aizkraukles novada iedzīvotāji to patiešām pelnījuši. Mēs lepojamies un priecājamies, ka veselības joma attīstās un mūsu iedzīvotāji var saņemt kvalitatīvus pakalpojumus.”

Jaunajā ambulatorajā nodaļā iekārtoti kabineti pieciem fizioterapeitiem, te pacientus pieņem Janīna Grinsone– Velde, Inga Miglāne – Siliņa, Anda Muižniece, Antra Vītola un Zane Skadiņa. Tāpat nodaļā strādā bērnu psihiatre, narkoloģe Evija Smilgāja, psihiatre Liesma Baltā, psiholoģe Aelita Beitika, uztura speciāliste Baiba Grīnberga un audiologopēde Sabīne Aizupiete.

Lielākoties pakalpojumi, kurus pacienti varēs saņemt šajā nodaļā, ir valsts apmaksāti. Psihiatrs ir tiešās pieejamības speciālists, tā apmeklēšanai nav vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums, un tālāk šis speciālists pacientu nosūta nepieciešamo pakalpojumu saņemšanai. Arī uztura speciālista pakalpojumi, ja sūta psihiatrs, ir valsts apmaksāti, bet citiem tas pieejams par maksu. Jaunajā ambulatorajā nodaļā var pieteikt arī valsts apmaksātus mājas rehabilitācijas aprūpes pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem.

Savukārt klīniskā psiholoģe strādās arī ar pacientiem ar autiskā spektra traucējumiem, tāpēc viņas kabinets iekārtots diezgan askētiski, lai nenovērstu pacientu uzmanību uz blakuslietām, darbošanās ar pacientu notiks uz paklāja, izmantojot speciālas rotaļlietas.

Līdzās fizioterapeitu kabinetiem ir arī rehabilitācijas zāle, kurā ar vingrošanas palīdzību un robotizētām ierīcēm veselību varēs uzlabot pacienti ar neiroloģiskām, ortopēdiskām, traumatoloģiskām saslimšanām, pediatrijas un gerontoloģijas pacienti, kuriem ir kustību un koordinācijas traucējumi. Diemžēl šos pakalpojumus valsts neapmaksā, tie būs pieejami par maksu.

Ambulatorās psihiatrijas un rehabilitācijas nodaļai ir sava reģistratūra. Pacienti pie speciālistiem var pieteikties gan klātienē, gan zvanot pa tālruni +371 65133878 (pieraksts pie fizioterapeita) un +371 65133884 (pieraksts pie psihiatra).

Dzintra Krišjāne, izrādot jaunos kabinetus, neslēpj gandarījumu par paveikto un priecājas, ka Aizkraukles slimnīca var piedāvāt arvien jaunus un kvalitatīvus pakalpojumus. Viņa atzīst, ka pacientu atsaucība ir liela, pieraksta rindā jāgaida pat vairākus mēnešus, jo uz Aizkraukli ārstēties brauc cilvēki arī no citiem novadiem.

Aizkraukles medicīnas centra jauno telpu atklāšana