Aizkraukle Veselība
Rinalds muciņš

2023. gada 28. novembra dalībnieku sapulcē nolemts uz trim gadiem par SIA “Aizkraukles slimnīca” valdes priekšsēdētāju ievēlēt Rinaldu Muciņu un par valdes locekli Ilzi Binovsku. Valdes priekšsēdētājs amata pienākumus sāka veikt 1. decembrī, valdes locekle – no 2024. gada 2. janvāra.

Līdzšinējā SIA “Aizkraukles slimnīca” valdes priekšsēdētāja Dzintra Krišjāne slimnīcu vadījusi 10 gadus, Laura Kļučina valdes locekles pienākumus pildījusi 14 gadus. Vasarā viņas informēja pašvaldību, ka pēc pilnvaru laika termiņa beigām šī gada novembrī darbu vairs neturpinās.

Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš stāsta, ka slimnīca līdz šim strādājusi ar peļņu, kas ir ļoti labs rādītājs uz Jēkabpils, Daugavpils un citu slimnīcu zaudējumu fona, un, izvērtējot darba rezultātus, gan Dzintra Krišjāne, gan Laura Kļučina amatā tiktu apstiprinātas arī turpmāk. Taču, ņemot vērā viņu vēlēšanos pārtraukt darbu valdē, tika nolemts izsludināt atklātu konkursu divu valdes locekļu amatam. Dzintra Krišjāne darbu slimnīcā turpinās kā neiroloģe.

Iespējamie SIA “Aizkraukles slimnīca” valdes locekļu kandidāti tika atlasīti, organizējot publisku kandidātu pieteikšanos procedūru. Atklāto konkursu uz SIA “Aizkraukles slimnīca” valdes locekļu amatiem organizēja Nominācijas komisija, kas izveidota ar Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. Atklātajā konkursā SIA “Aizkraukles slimnīca” valdes locekļa amatam pieteicās seši pretendenti. Kandidāti kapitālsabiedrības valdes locekļu amatiem tika vērtēti divās kārtās. Pēc pirmās kārtas otrajai kārtai tika izvirzīti četri pretendenti. Apkopojot kandidātu vērtējumus konkursa divās kārtās, Nominācijas komisija par atbilstošākiem pretendentiem atzina Rinaldu Muciņu un Ilzi Binovsku, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu visās kārtās kopā, un iesniedza SIA “Aizkraukles slimnīca” kapitāla daļu turētājiem priekšlikumu galīgā lēmumā pieņemšanai, izvirzot Rinaldu Muciņu un Ilzi Binovsku SIA “Aizkraukles slimnīca” valdes locekļa amatiem, tostarp izvirzot Rinaldu Muciņu valdes priekšsēdētāja amatam.

Tā kā SIA “Aizkraukles slimnīca” kapitāla daļas 71,04237 % apmērā pieder Aizkraukles novada pašvaldībai, bet 28,95763% — SIA “VAF CAPITAL”, valdes priekšsēdētājs un loceklis tika izvēlēti sabiedrības dibinātāju pārstāvju sapulcē. Uldis Riekstiņš informē, ka Rinalds Muciņš ir ļoti spēcīgs profesionālis ar vislielāko pieredzi, tādēļ viņam tika uzticēts valdes priekšsēdētāja amats.

Rinalds Muciņš Latvijas Universitātē ieguvis jurista kvalifikāciju un biznesa augstskolā "Turība" ‒ profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnēs. Kopš 2000. gada guvis pieredzi vadošos amatos valsts pārvaldes institūcijās, privātās un publiskās kapitālsabiedrībās un to vadībā. Pēdējos trīs gadus veicis valsts SIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" valdes priekšsēdētāja darbu. Viņš pildījis arī akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" padomes locekļa pienākumus, bijis ārlietu un jaunu produktu ieviešanas vadītājs uzņēmuma "Johnson&Johnson" Latvijas filiālē, sadarbojies ar ārstiem, pacientiem, apdrošinātājiem, aptiekām. Vēl iepriekš veicis valsts sekretāra pienākumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, bijis Valsts reģionālas attīstības aģentūras direktors, Veselības ministrijas valsts sekretārs, pašnodarbināts konsultants veselības aprūpes vadībā, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks un 2004. gadā arī veselības ministrs, strādājis slimokasē un valsts obligātās veselības apdrošināšanas jomā.

“Pēdējo gadu notikumi ar kovida krīzi un veselības nozares vadības kursa svārstībām ir negatīvi atbalsojušies nozares ilgtspējīgā attīstībā, kas ietekmē visas ārstniecības iestādes. Aizkraukles slimnīcai varu piedāvāt savas zināšanas un prasmes, lai veicinātu prognozējamu un ilgtspējīgu slimnīcas attīstību, kura balstītos novada sabiedrības vēlmēs, sabalansējot tās ar ekonomiskajam iespējām un vienojoties par sasniedzamajiem mērķiem,” saka Rinalds Muciņš. “Mana līdzšinējā darbība un pieredze veselības nozarē dod man pārliecību, ka spēšu apzinīgi nodrošināt Aizkraukles slimnīcas vadību, strādāt, izrādot personisko iniciatīvu, darboties slimnīcas interesēs. Savu pienākumu izpildē esmu gatavs vadīties tikai pēc profesionāliem kritērijiem, būt neatkarīgs un pakļauts vienīgi likumam tiesisku un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanā.”

Ilze Binovska Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātē ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā un ekonomista kvalifikāciju ar specializāciju tiesību zinātnēs un maģistra grādu ekonomikā ar specializāciju finanšu vadībā, savukārt Latvijas Universitātē ‒ jurista kvalifikāciju. Bijusi Rīgas novada slimokases ekonomiste un Ekonomikas nodaļas vadītāja, Labklājības Veselības departamenta Novērtēšanas un pārraudzības nodaļas vadītāja, Jaunjelgavas bāriņtiesas priekšsēdētāja, Uzņēmumu reģistra valsts notāre, Katastrofu medicīnas centra Juridiskās daļas vadītāja un direktora vietniece administratīvi juridiskajos jautājumos. Pēdējā darbavieta ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kur vairāk nekā 10 gadus veikusi direktora vietnieces administratīvajos jautājumos pienākumus.

“Mana iegūtā izglītība un līdzšinējā darba pieredze pilnībā nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu sabiedrības valdes locekļa pienākumus,” saka Ilze Binovska. “Lielāko daļu līdzšinējās darba pieredzes esmu guvusi, strādājot Latvijas veselības aprūpes sistēmā gan ministrijas līmenī, gan pašvaldības un valsts iestādēs, līdz ar to esmu bijusi iesaistīta un līdzdarbojusies Latvijas veselības nozares attīstības dažādos posmos un sniegusi savu ieguldījumu atbilstoši tā brīža kompetencei. Esmu guvusi izpratni par veselības nozares attīstības izaicinājumiem, potenciālu un nozīmību valsts attīstības kontekstā un reģionālajā līmenī. Ņemot vērā manu tiešo saikni ar Aizkraukles novadu, Jaunjelgavu, man ir svarīga kvalitatīvas un pieejamas veselības aprūpes nodrošināšana Aizkraukles un tuvāko novadu iedzīvotājiem.”

Uzziņa

Aizkraukles novada pašvaldībai pieder 71,04237 % SIA “Aizkraukles slimnīca” kapitāla daļu, SIA “VAF CAPITAL” ‒ 28,95763 %. Slimnīcā strādā 150 darbinieku, un 2022. gadā tās apgrozījums bija 4 509 863 eiro.