pārliecība, prakse, attīstība, ambīcijas, darbs, komandas darbs
Eiropas Sociālā fonda logo

2020. gada 20. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi Ministru Kabineta noteikumos Nr. 359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi", kas nosaka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 6. darbības pagarinājumu par vēl vienu pilnu mācību gadu.

Darbu projektā turpinās pedagogs karjeras konsultants, kurš ir ieguvis sertifikātu un tiesības sniegt individuālās karjeras konsultācijas.

Projektā iesaistītās skolas:

  • Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola;
  • Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs;
  • Bebru pamatskola.

Projekta pagarinājuma laikā  finansējums karjeras atbalsta pasākumiem un pedagoga karjeras konsultanta atalgojumam tiek piešķirts tikai 7. – 9. un 10. – 12. klašu skolēniem. Finansējums karjeras attīstības atbalsta pasākumiem tiks piešķirts 3 euro uz skolēnu, kas ir krietni mazāk par iepriekšējiem gadiem.

  Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.mācību gadā: 

  • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
  • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
  • pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.

 Projekta mērķis – uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. decembris

Anda Mikāla

Dabas resursu speciāliste
anda.mikala [at] aizkraukle.lv