aptauja par parka izveidi

Aizkraukles novada pašvaldībai ir iecere izveidot aktīvās atpūtas parku Neretas ciemā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 32700070341, piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmas.

Priekšizpēte tiek veikta ar mērķi iegūt sabiedrības viedokli par aktīvā atpūtas parka izveidi un sagatavot projekta pieteikumu pieejamajam ES fondu atbalstam Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām”.

Projekta mērķis ‒ daudzfunkcionāla, klimata pārmaiņām pielāgota aktīvās atpūtas parka izveide, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un veicinot ilgtspējīgus mikromobilitātes paradumus.

Mērķgrupa ‒ Neretas ciema iedzīvotāji un tūristi neatkarīgi no dzimuma, vecuma un sociālās piederības.

Rakstiskus priekšlikumus lūdzam iesniegt līdz 2024. gada 19. aprīlim:

  • sūtot pa pastu Aizkraukles novada pašvaldībai vai iesniedzot pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (adrese: Lāčplēša ielā 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101), adresētu Attīstības nodaļai;
  • sūtot elektroniski e-pastā: sintija.sniedzite@aizkraukle.lv.
Līdzfinansē Eiropas savienība