Zalves pagasts Sabiedrība VisitAizkraukle
piemiņas istaba

Aizkraukles novada dome nolēma finansiāli atbalstīt divu biedrību iesniegtos projektus, to aktivitātēm piešķirot katrai 600 eiro. Ar pašvaldības atbalstu tiks atvērta Imanta Auziņa piemiņas istaba Lielzalves muižā un biedrība “Ērberģietes” svinēs savus pilngadības svētkus.

Pašvaldībā saņemts biedrības “Sēļu klubs” projekta pieteikums “Dzejnieka Imanta Auziņa piemiņas istabas atklāšana Lielzalves muižā” finansiālam atbalstam, lūdzot piešķirt maksimālo pieejamo atbalstu – 600 eiro. Projektā paredzēts saglabāt Latvijā pazīstama un ievērojama dzejnieka Imanta Auziņa piemiņu viņa dzimtajā Zalves ciemā un viņa skolā.

Līdzekļi plānoti piemiņas istabas noformējumam un atklāšanas pasākuma muzikālajam pavadījumam, kurā tiks izmantota Imanta Auziņa dzeja. Tiks izveidota informatīvā lapa par dzejnieka piemiņas istabu un Imantu Auziņu, kā arī dzejas tekstu lapas, kas būs vajadzīgas pasākuma norisē. Piemiņas istabas atklāšana plānota 14. oktobrī.

Saņemts arī biedrības “Ērberģietes” projekta pieteikums “Biedrības “Ērberģietes” pilngadības svētki” finansiālam atbalstam, pretendējot uz 600 eiro lielu atbalstu. Projektā paredzēts popularizēt brīvprātīgo darbu, biedrības “Ērberģietes” veikumu, piesaistīt organizācijai jaunas dalībnieces. Projektā iecerēts rīkot arī radošo darbnīcu “Cementa pārvērtības” un talku, sakārtojot vienu no pagastā esošajām pamestajām ēkām, ko kopiena izmantos kā tējas namiņu vasaras periodā. To atvērs šī gada oktobrī ar publisku pasākumu “Svinam pilngadību”.

Deputāti lēma atbalstīt abu biedrību iesniegtos pieteikumus, to plānotajām aktivitātēm piešķirot nolikumā “Par kārtību, kādā Aizkraukles novada pašvaldība finansiāli atbalsta nevalstiskās organizācijas” paredzēto maksimālo summu – 600 eiro. Līdzekļi piešķirti no Aizkraukles novada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem sabiedriskām organizācijām.