Izglītība Projektu aktualitātes
indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem

Eiropas Sociālā fonda Plus projektā “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas”  tiks sniegts atbalsts skolotāju sagatavošanas programmu studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu skolotāja profesijā.

Tuvākā uzņemšana projektā plānota no 2024. gada 17. jūnija līdz 15. jūlijam. Atbalsta saņemšanas periods ‒ no 2024. gada septembra līdz 2025. gada maijam.

Kādi ir izglītības iestāžu ieguvumi?

Jaunajam skolotājam tiks nodrošināts profesionāls atbalsts un resurss ārpus izglītības iestādes, kur gūt personiskas ierosmes izglītības procesa uzlabošanai. Būs iespēja paaugstināt jaunā skolotāja ienākumus par 200 eiro. Jaunais skolotājs jutīsies atbalstīts un uzklausīts gan saziņā ar citiem jaunajiem skolotājiem, gan profesionālu kuratoru. Ar darbu apmierināts pedagogs paliek strādāt profesijā, tiks stiprināta jauno pedagogu noturība izglītības iestādē.

Kādi ir jauno skolotāju ieguvumi?

Iespēja piedalīties profesionālās pilnveides grupās, tiekoties ar kolēģiem un gūstot zinoša kuratora atbalstu. Individuāls kuratora atbalsts stundu/nodarbību vērošanā, kas palīdzēs profesionāli attīstīties izglītības iestādes vidē. Kompetentu docētāju vadībā pilnveidotas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, sadarbībā, klasvadībā un skolvadībā, saņemot apliecību par izvēlētās profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi 120 h (3 KP) apmērā. Mērķstipendija ‒ līdz 200 eiro mēnesī.

Dalībai projektā nepieciešams:

  • pēdējā gada laikā iegūta skolotāja kvalifikācija kādā no 8 studiju programmām, tostarp pirmsskolas skolotāja kvalifikācija;
  • jaunajam skolotājam jābūt  darba attiecībās ar izglītības iestāžu reģistrā iekļautu izglītības iestādi un jāstrādā skolotāja amatā ne vairāk kā četras dienas nedēļā;
  • iestādes atvērtība sadarbībai, atbalstot jauno skolotāju (plānojums, kas ļauj piedalīties Indukcijas gada iknedēļas aktivitātēs trešdienās, atvērtība stundu vai nodarbību vērošanas norisei, trīspusējā līguma noslēgšana);
  • dalībnieka aktīva dalība profesionālās kompetences pilnveides un pilnveides grupu nodarbībās ar kuratoriem, kas notiks trešdienās pilnu darba dienu visa mācību gada garumā (klātienē un attālināti).

Plašāka informācija pieejama projekta tīmekļvietnē vai sazinoties e-pastā: IndukcijasGads@gmail.com.

Eiropas Sociālā fonda Plus projektu “Indukcijas gada atbalsts jaunajiem pedagogiem pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas” (Nr. 4.2.2.7/1/23/I/001) īsteno projekta vadošais partneris Latvijas Universitāte un projekta partneri ‒ Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Projekta mērķis ir sniegt Indukcijas gada atbalstu pedagoģijas studiju absolventiem pirmajā gadā pēc studiju pabeigšanas, lai nodrošinātu viņu tālāku iekļaušanos izglītības iestādes vidē un veicinātu palikšanu skolotāja profesijā.

Līdzfinansē Eiropas savienība