Kultūra
Žūrija deju skatē Madonā. Foto Kārlis Ieviņš

Lai gatavotos nākamā gada XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku deju lieluzvedumam “Mūžīgais dzinējs”, 21. maijā Madonā notika deju kolektīvu metodiskais seminārs repertuāra pārbaudei. Raitu dejas soli ceļā uz svētkiem rādīja arī 18 Aizkraukles novada deju kolektīvi.

Semināri deju kolektīvu repertuāra pārbaudei līdz 6. jūnijam notiks visā Latvijā, un Aizkraukles novada dejotāji kopā ar Madonas kolektīviem tajā piedalījās 21. maijā. Nākamā gada Dziesmu un deju svētku lieluzvedumam “Mūžīgais dzinējs” kopumā gatavojas 650 jauniešu, vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi no Latvijas un diasporas.

Deju lieluzvedums “Mūžīgais dzinējs” iecerēts kā veltījums izziņas kārei un mūžīgās izaugsmes meklējumiem, dejās un stāstos atainojot dažādu laiku Latvijas apceļotāju pieredzēto, sajusto un secināto, viesojoties Latvijas novados, iepazīstot vietējās tradīcijas, paražas un atklājot katras vietas unikālo dzīvesziņu.

Aizkraukles novada Kultūras pārvaldes kultūras darba metodiķe Anita Ostrovska stāsta, ka metodiskajā seminārā jeb skatē pakāpes šoreiz netika piešķirtas, bet žūrija lēma, kurš kolektīvs apguvis vai daļēji apguvis repertuāru. Visi Aizkraukles novada deju kolektīvi, kuri piedalījās seminārā, gatavosies svētkiem, bet vēl viena skate iecerēta nākamajā pavasarī. “Kolektīvi bija ļoti centušies – apguvuši repertuāru, sarūpējuši skaistus tērpus, viss bija ļoti pārdomāts,” saka Anita Ostrovska. “Pandēmija darījusi savu, mainījušies ieradumi, dažos kolektīvos vēl jādomā, lai būtu pilns sastāvs, jo trūkst dejotāju. Tomēr deju kolektīvu skaits nav mainījies, visi dejo ar prieku.”

Aizkraukles novada skatuviskās dejas kolektīvu virsvadītāja Una Stakle bilst: “Ļoti priecājos, ka visi kolektīvi līdz šim semināram tikuši. Ceļš bija grūts, un dažos brīžos gan man, gan pašiem vadītājiem un dejotājiem likās, ka to izdarīt nebūs iespējams.”

Virsvadītāja teic, ka dejotāju skaits un tas, ka deju kolektīvā nepietika dalībnieku, nekādi neietekmēja vērtējumu. “Seminārā bija daudz mākslinieciski augstvērtīgu priekšnesumu, esam līdzvērtīgi Madonas kolektīviem. Trīs Aizkraukles novada kolektīviem bija daļēji apgūts repertuārs, bet tas absolūti neko neietekmē un kolektīvi turpina gatavoties svētkiem. Žūrija atzīmēja, ka visas dejas izdejojām, arī vairākas tās, kas šogad nebija jāapgūst. Piemēram, “Atvars” nodejoja “Sēļu valsi”, un visiem uzreiz bija skaidrs, ka izvēlēts Sēlijas repertuārs,” saka Una Stakle.

Viņa piebilst, ka ļoti svarīgi bija tas, ka seminārā līdzās bija un atbalstu sniedza Aizkraukles novada Kultūras pārvaldes darbinieku komandu, dalībnieki par to ļoti priecājās un novērtēja.

Metodiskajā seminārā Madonā piedalījās 18 kolektīvu no Aizkraukles novada: Aizkraukles pagasta deju kopa “Aizkrauklis” (vadītāja Inita Vilciņa), Aizkraukles pagasta deju kolektīvs “Pēda” (Una Stakle, Tatjana Žaka), Aizkraukles pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Pēda” (Una Stakle, Tatjana Žaka), Aizkraukles kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Radi” (Una Stakle, Raimonds Porietis), Aizkraukles kultūras centra deju kolektīva “Radi” senioru grupa (Una Stakle), Aizkraukles kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Zeļļi” (Una Stakle, Arina Kuročkina), Skrīveru kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzēse” (Gita Skudra), Skrīveru kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Dižsusuri” (Gita Skudra), Pļaviņu kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Daugaviņa” (Inita Reitere), Pļaviņu kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vidupe” (Jānis Reiters), Kokneses kultūras centra jauniešu deju kolektīvs (Agra Bērziņa), Kokneses kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Liepavots” (Inta Balode), Kokneses kultūras centra Iršu vidējās paaudzes deju kolektīvs “Irši” (Ilona Ūdre), Bebru vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rats” (Laura Freimane), Jaunjelgavas kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Atvars” (Inese Ermansone), Jaunjelgavas kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Kodoliņš” (Gunita Krievāne), Jaunjelgavas kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kodols” (Gunita Krievāne), Neretas kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi” (Inita Kalniņa).

Vairāk Kārļa Ieviņa foto apskatāmi albumā

Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem