Daudzeses pagasts Izglītība
Skolas direktore - Simona
Foto: Kārilis Ieviņš

Pagājušais mācību gads ienesa ne tikai izaicinājumus un jaunas prasmes mācību procesā, bet arī pārmaiņas vairāku novada skolu vadošo darbinieku rindās. Arī Daudzeses pamatskolā par savu lēmumu pārtraukt darbu skolas direktora amatā paziņoja tās ilggadējais direktors Valdis Puida.

Valdis Puida Daudzeses pamatskolu vadīja kopš 1987. gada, bet kopumā šajā skolā arī kā sporta pedagogam aizvadīti vairāk nekā 40 gadi. To laikā ne tikai ikvienā skolēnā ieaudzināta mīlestība pret Latviju, Daudzesi, savu skolu, sportu un īpaši florbolu, bet arī uzbūvēta multifunkcionāla sporta zāle, sakārtota vecā skolas ēka un piesaistīti jauni skolēni arī no kaimiņu pagastiem. Vislielākais novērtējums šo gadu laikā Valdim gan kā pedagogam, gan direktoram ir viņa skolēnu neizsīkstošā cieņa un mīlestība.

Pēc direktora aicinājuma rūpes par skolu un tās saimi tagad uzņēmusies Daudzeses pamatskolas absolvente Simona Pužule. Viņa ieguvusi augstāko pedagoģisko un mežsaimniecības izglītību un darba pieredzi, atgriezusies dzimtajā Daudzesē, lai turpmāk rūpētos par jaunās daudzesiešu paaudzes izglītības pamatu stiprumu un attīstību. 2021./2022.mācību gadā Simona jau iepazinusi Daudzeses pamatskolas skolēnus un pedagogus, strādājot par skolotāju. Tieši šajā laikā Valdis Puida izvērtējis jaunās pedagoģes rakstura īpašības, apzinīgo attieksmi pret darbu un mīlestību pret bērniem un dzimto skolu, secinot, ka viņa ir cienījama iesāktā darba turpinātāja, vienlaikus ienesot arī jaunas, modernas vēsmas skolas attīstībā.

“Vēlos, lai skola, kuru esmu absolvējusi, turpina augt un attīstīties, Manuprāt, ir ļoti svarīgi turpināt iesākto darbu, uzlabot skolas iekšējo vidi, saliedējot gan skolotājus, gan skolēnus, turpinot uzlabot arī skolas tehnisko nodrošinājumu, kas dotu iespēju uzlabot mācību kvalitāti,” saka Simona Pužule. “Šis laiks, kad mazās skolas tiek slēgtas, ir tik nedrošs, un es nevaru palikt malā, jo man nav vienaldzīga savas skolas nākotne.”

Daudzeses pamatskolas direktores pienākumus Simona Pužule uzsāks pildīt šī gada 1. augustā. Vēlam veiksmi, pacietību un lai izdodas katra iecere skolas attīstībai!