Drošība Vide Pļaviņas
pazeminājies ūdenslīmenis

Daugavas baseina upēs ūdenslīmenis lielākoties pazeminājies par 3 ‒ 28 cm diennaktī ‒ informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Daugavas posmā Jēkabpils‒Zeļķi ūdenslīmenis pazeminājies par 1 ‒ 2 cm diennaktī. Līdz ar ūdenslīmeņa pazemināšanos Aizkraukles novada teritorijā ir atcelts dzeltenais brīdinājums.

Ir atgriezies sals, līdz ar to atsāksies ledus veidošanās un nostiprināšanās. No ledus brīvajos posmos atsāks veidoties vižņi un piesalas. Upju notece lielākoties pazemināsies.

Ledus biezums nav vienmērīgs! Uz ledus atrasties ir bīstami!

Plašāka informācija par hidroloģiskajiem apstākļiem pieejama hidro.meteo.lv.

Ieteikumi rīcībai plūdu apdraudējuma gadījumā lasāmi https://www.vugd.gov.lv/lv/pludi.

Ja hidrometeoroloģiskie apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.