Baneris - nojumes un Iterreg projekta logo

Divās pašvaldībai piederošās atpūtas vietās pie Daugavas Seces un Staburaga pagastā ierīkotas desmit jaunas nojumes. Tās tapušas saistībā ar pašvaldības īstenoto projektu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Jaunjelgavas apvienībā tiek īstenots projekts “Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi”. Projektu īsteno Aizkraukles novada pašvaldība sadarbībā ar Kauņas rajona pašvaldības administrāciju un Kauņas rajona biznesa un tūrisma informācijas centru. Saistībā ar šo projektu iecerēts veicināt tūrisma attīstību, balstītu uz vēsturisko, dabas un kultūras mantojumu, kas saistīts ar dzīvi pie upēm.

Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja Iluta Groza stāsta, ka saistībā ar šo projektu jau pagājušās vasaras izskaņā Vīgantes parkā Staburaga pagastā tika ierīkots pontons, kurš piestiprināts pie piestātnes akmens laipas un kalpo pasažieru, kuri dodas izbraukumā ar kuģīti, ērtībām.

Savukārt jau pagājušā gada nogalē uzsākts darbs, lai izgatavotu un Daugavas krastā Seces un Staburaga pagastā ierīkotu desmit atpūtas nojumes – četras novietotas atpūtas vietā “Pērses” Secē, kas ir iedzīvotāju iecienīta atpūtas vieta pretī Kokneses pilsdrupām, savukārt sešas nojumes novietotas peldvietā Staburaga pagastā līdzās sporta laukumiem. Koka nojumes ir ar jumtiņu, tajās ir galds un krēsli atpūtnieku ērtībām. Nojumes bez maksas varēs izmantot ikviens iedzīvotājs, kurš vēlēsies atpūsties Daugavas krastā.

nojumes no drona
Foto: Arvis Upīts
Nojumes ar skatu uz Kokneses pilsdrupām
Foto: Kārlis Ieviņš

Kopējais projekta partneru budžets ir 590 149,67 eiro, tajā skaitā 501 627,21 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums. Desmit nojumes izgatavotas un ierīkotas par 11 700,70 eiro (ar PVN), darbus veica SIA “City Playgrounds”.

Projekts “Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi” Nr.LLI-474 (Living Rivers) īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tā saturu atbild Aizkraukles novada pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.