lifts

Šī gada janvārī tika pabeigti būvdarbi Vecbebru dienesta viesnīcas ēkā, kurā uzbūvēts ārējais lifts.

Projektā “Lifta piebūve Vecbebru dienesta viesnīcas ēkai” tika izbūvēts ārējais lifts ar piestātnēm katrā ēkas stāvā – kopā piecas pieturas un papildu pietura ēkas zemes līmenī. Lifta izbūve cilvēkiem ar kustību traucējumiem nodrošinās pastāvīgu nokļūšanu ēkas 4. un 5. stāvā, kur plānots izveidot daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru.

Projekta mērķis bija nodrošināt sociālo pakalpojumu pieejamību Aizkraukles novadā un sekmēt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, nodrošinot pašvaldības īpašumā esošo Vecbebru tehnikuma kopmītņu ēku ar nepieciešamo infrastruktūru piekļuves nodrošināšanai – lifta piebūvi.

Darbus laika posmā no 2021. gada 1. oktobra līdz šī gada 6. februārim veica SIA “Rīgas Lifti”. Kopējās projekta izmaksas – 216 548,85 eiro, finansējums – Valsts kases aizdevums Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.

Anda Mikāla

Vecākā projektu vadītāja
anda.mikala [at] aizkraukle.lv