Aizkraukle Drošība Projektu aktualitātes

Aizkraukles novada pašvaldība īsteno INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam, projektu LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”, projekta akronīms: “Droša sabiedrība”

Interreg Latvija-Lietuva logo

Jau vairāk kā gadu Aizkrauklē aktīvi strādā videonovērošanas sistēma ar apjomīgu kameru kopskaitu un apsekojamās teritorijas apjomu.

Līdz ar to, visas iedzīvotāju grupas tiek iepazīstinātas ar videonovērošanas būtību, atbildot uz galvenajiem jautājumiem par savas drošības nodrošināšanu pilsētā.

Bērni tiek aicināti iepazīties ar drošības galvenajiem aspektiem, ar videonovērošanas esamību un kameru atrašanās vietām.

 15.03.2022. Aizkraukles novada interešu izglītības centrā, Spīdolas ielā a1,  plkst.14:00.

Neliels ieskats pasākumā:

Projekts un tā būtība;

Kameru izvietošanas un atrašanās vietas galvenie aspekti;

Sadarbība ar Pašvaldības un Valsts Policiju;

Ko es pats varu darīt savas drošības nodrošināšanā dažādās vidēs?

Praktiskās nodarbības

Afiša pasākumam bērniem

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros

Projekts LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”, projekta akronīms: “Droša sabiedrība”

Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam http://www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

Vairāk informācijas par projektu:

Angļu valodā (ENG):

LLI-457_Info_ENG_Webpage_2022.docx (live.com)

Latviešu valodā (LAT):

LLI-457_Info_LV_Webpage_2022-1.docx (live.com)

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv