Aizkraukles pagasts Sabiedrība
darināsim mājas lielajam susurim

Ģimenes dienā, 15. maijā, Aizkraukles novada ģimenes aicinātas kopā paveikt noderīgu un interesantu darbu – sanaglot būrīšus lielajam susurim. Mājas šim retajam dzīvnieciņam novietos Daugavas ielejā, un vienā no būriem tiks ievietota arī kamera, lai varētu vērot šo mūsu pusē mītošo dzīvnieciņu. Ģimenes uz kopīgu darbošanos aicinātas 15. maijā pulksten 13 pie karjera Daugavas ielejā, Aizkraukles pagastā.

Lielais susuris jeb dižsusuris (Glis glis), ko sauc arī par miega peli un gulētājžurku, jo tas ziemas miegā guļ apmēram septiņus mēnešus, Latvijā ir ļoti reti sastopams dzīvnieciņš, kas mīt tikai Daugavas ielejā un Gaujas nacionālā parka teritorijā. Taču lielākā atradne ir dabas parka “Daugavas ieleja” teritorijā, kur jau 1978. gadā tika reģistrēts mikroliegums lielā susura aizsardzībai.

Lai pievērstu uzmanību šim retumam un palepotos ar īpašo faktu, ka mūsu pusē mīt dižsusuris, Aizkraukles novada pašvaldība izstrādāja un biedrībā “Daugavas Savienība” iesniedza projektu “Lielā susura aizsardzība dabas parka teritorijā”, kas guvis atbalstu. Saistībā ar to taps mājas lielajam susurim.

Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists un projekta koordinators Didzis Grundulis stāsta, ka Daugavas ielejas Aizkraukles novada teritorijā paredzēts izvietot lielajam susurim piemērotus putnu būrīšus – mākslīgās ligzdvietas, ko tas vasaras periodā varēs izmantot kā ligzdu mazuļu auklēšanai vai patvērumu dienā. Kopā iegādāti materiāli 35 būrīšiem, to jumtiņš nosegts ar papi, lai ilgāk kalpotu.

“Būvmateriāli” jau sagādāti, savukārt ģimenes aicinātas nākt talkā un sanaglot mājas lielajam susurim.

Būrīšus paredzēts novietot Aizkraukles novada pašvaldībai piederošajās mežaudzēs Daugavas ielejas dabas parka teritorijā, kur aug lielā susura iecienītās ozolu un lazdu audzes. Susuris ir līdzīgs vāverei, lielākoties pārvietojas pa koku zariem, un būrīši tiks novietoti kokos.

Tāpat saistībā ar šo projektu zinātnisko pētījumu veikšanai iegādāta arī viena būrītim piemērota kameras sistēma ar audio un video funkciju, kas dos iespēju pārbaudīt ligzdošanas sekmes un veikt secinājumus par lielā susura populāciju dabas parka teritorijā. Kamera tiks ievietota vienā būrītī, taču, mājvietas apsekojot un varbūt konstatējot, ka susuris iekārtojies citur, tā tiks pārvietota.

“Tā varēsim izsekot un pārliecināties, ka lielais susuris mūspusē patiešām dzīvo,” saka Didzis Grundulis. Starp citu, redzēts tas esot, arī pērn Aizkraukles pilskalna apkārtnē Skrīveros kādai ģimenei dižsusuri izdevās pat nofotografēt. Ja kamerā izdosies piefiksēt lielā susura aktivitātes, tās tiks parādītas arī pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv . Kā susurim mūspusē dzīvojas, sekosim līdzi informācijai un jaunām ziņām!

Taču vispirms būvēsim miega pelēm mājas – tiekamies 15. maijā pulksten 13 pie karjera Daugavas ielejā, Aizkraukles pagastā (koordinātas navigācijai: 56.60100458649567, 25.181544025397447).

Līdzi ņemt labu noskaņojumu! Darbarīki, kā arī tēja ar medu pēc labi paveikta darbiņa garantēta.

Starp citu, tiem bērniem, kuriem negribēsies vai apniks būvēt mājas susurim, būs iespēja turpat uzzīmēt gan dzīvnieciņu, gan Daugavu, piedaloties zīmējumu konkursā. Krāsas un papīrs katram tiks nodrošināts.