ģimenes dienas afiša

11. oktobrī plkst. 14:00 Pie Aizkraukles pilsētas kultūras nama, jaunajā bērnu rotaļu laukumā norisināsies jaunā bērnu rotaļu laukuma un 5 āra trenažieru laukumu atklāšanas pasākums, kopā ar vadošajiem partneriem – Biržu rajona pašvaldību.

Visi tiek mīļi aicināti ierasties un pavadīt šo dienu kopā ar Minniju un trollīti Popiju!

Atnāc un lieliski pavadi laiku kopā ar savām ģimenēm!

  

Interreg Latvija-Lietuva logo

Kopējās projekta izmaksas ir 177 839,95 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 151 163,96 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018-30.11.2019

Projekta vadošie partneri: 

Biržų rajono savivaldybės administracija

Vytauto g. 38, Biržai, Lietuva  

 

Plašāka informācija par projektu:

Latviešu valodā - https://www.aizkraukle.lv /lv/projekts/parrobezu-novadu-iedzivotaju-dzives-apstaklu-uzlabosana-veicinot-mazak-attistito-teritoriju-attistibas-potencialu

Angļu valodā - https://www.aizkraukle.lv /en/projects/improvement-living-conditions-cross-border-region-unlocking-potential-deprived-communities-and-territories

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros.

Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  http://www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

ģimenes dienas afiša

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv