Koknese Kultūra Projektu aktualitātes

No 15. līdz 20. augustam Koknesē norisināsies mākslinieku plenērs, kura laikā Koknesi, Bilstiņus, Kokneses viduslaiku pilsdrupas, Daugavu un tās krastus, kā arī Likteņdārzu savos darbos iemūžinās 20 jaunie mākslinieki - 10 no Latvijas un 10 no Lietuvas, tādējādi stiprinot kaimiņvalstu sadraudzību mākslas valodā.

Aicinām piedalīties mākslas plenēra atklāšanas koncertā 15. augustā pulksten 16 Kokneses pamatskolā – attīstības centrā, kur viesus muzikāli priecēs “Saules taka”.

Savukārt 19. augustā pulksten 10 mākslas studijā “Mtelpa” notiks publiska lekcija par kultūras jomu pilsētvides attīstībā, kurā aicināti piedalīties visi interesenti. Lekciju vadīs kultūras darba speciālists un tehniskās producēšanas specializācijas vadītājs Jānis Jansons.

Turpinājumā no pulksten 11 līdz 13 notiks atvērtais mākslas plenērs pilsētvidē mākslinieces Elīnas Māliņas vadībā. Iepriekšēja pieteikšanās publiskajam plenēram pie Elīnas Māliņas, rakstot ziņu vai zvanot, tālr. +371 26123944. Tikšanās atvērtajam plenēram Koknesē, Blaumaņa ielā 8 - 10.

Pulksten 17 Kokneses tūrisma informācijas centrā tiks atklāta plenēra laikā radīto mākslas darbu izstāde, kas tur būs aplūkojama divus mēnešus.

Dalība visos atvērtajos pasākumos ir bez maksas.

Mākslinieku plenērs tiek rīkots projektā Nr.LLI-474 “Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.– 2020. gadam ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību, kas balstīta uz vēsturisko, dabas un kultūras mantojumu, kas saistīts ar dzīvi pie upēm.

Projekta īstenošanas laiks – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim (24 mēneši). Projekta kopējās izmaksas ir 590 149,66 eiro, tajā skaitā 501 627,21 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums. Aizkraukles novada pašvaldības finansējumu veido 371 919,91 eiro, tajā skaitā 316 131,92 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.