Sabiedrība
kompnsācija

No pirmdienas,  3.oktobra, tie iedzīvotāji, kuri savu mājokļu apkurē izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes vai malku, varēs pieteikties valsts atbalstam apkures izdevumu segšanai. Aizkraukles novada iedzīvotāji iesniegumus tam varēs iesniegt gan interneta vietnē www.epakalpojumi.lv , gan tajā pilsētas pārvaldes vai pagasta pakalpojumu centrā, kur atrodas mājoklis, par kuru atbalsts saņemams.

Iedzīvotājiem būs jāvēršas pašvaldībā, kas pieņems lēmumu par kompensācijas piešķiršanu. Pieteikumus kompensācijas saņemšanai var iesniegt elektroniski vietnē www.epakalpojumi.lv , savukārt Aizkraukles novada iedzīvotāji pieteikumus varēs iesniegt arī tajā pilsētas pārvaldes vai pagasta pakalpojumu centrā, kur atrodas mājoklis, par kuru atbalsts saņemams. Pieteikumus reģistrēs lietvedes.

Piesakoties atbalstam, jāsagatavo šādi dokumenti:

  • personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte;
  • mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments vai īres līgums;
  • maksājumu apliecinoši dokumenti par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim
  • konta numurs un bankas nosaukums.

Ja personai nav bankas konta vai pasta norēķinu sistēmas konta, ir atļauts norādīt savas uzticamības personas kontu, uz kuru pārskaitīt saņemamo atbalstu.

Arī pašvaldības darbiniekiem šo iesniegumu pieņemšanas kārtība ir jauna prakse, kuru nākas apgūt dažu dienu laikā. Tāpēc lūdzam iedzīvotājus būt iecietīgiem, ja pirmajās pieteikšanās dienās būs jāuzgaida rindā vai arī iesniegumu reģistrēšana neveiksies tik ātri, kā vēlētos. Paldies par sapratni!

Apkures izdevumu kompensācija pienākas:

  • Par malku, kas iegādāta līdz šī gada 31. augustam un kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta valsts kompensēs fiksētu atbalstu – 60 eiro vienam mājoklim. Ja uz šo pašu mājokli papildus tiks iesniegts malkas atbalsta pieteikums ar maksājumu apliecinošu dokumentu, atbalsts tiks izmaksāts par summu, kas pārsniedz 60 eiro. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.
  • Par malku, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50% apmērā par cenas daļu, kas pārsniedz 40 eiro par berkubikmetrs (ja tas maksās vairāk nekā  40 eiro), bet ne vairāk kā 15 eiro par berkubikmetru. Maksimālais malkas apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 berkubikmetri. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā varēs iesniegt no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.
  • Par koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 eiro par tonnu (aptuveni 65 eiro par megavatstundu). Arī šim apkures veidam  izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (par cenas daļu, kura pārsniedz 300 eiro par tonnu), bet kompensācijas apjoms būs ne vairāk kā 100 eiro par tonnu. Maksimālais kurināmā apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā varēs iesniegt no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Kompensēs kurināmo materiālu, kurš iegādāts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.
  • Mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kilovatstundām mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kilovatstundas, ja elektroenerģija tiek izmantota apkurei, balstoties uz apkures sistēmas ar elektroenerģiju pašdeklarācijas principu. Valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 eiro par kilovatstundu. Kompensēs ne vairāk kā 100 eiro par megavatstundu jeb 10 centus par kilovatstundu.

Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kilovatstundas būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim, pašvaldībā pieteikumus jāiesniedz no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

  • Mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto dabasgāzi, kompensācijas apmērs noteikts 30 eiro par megavatstundu (0,030 eiro par kilovatstundu) tiem lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kilovatstundas mēnesī (21 kubikmetrs mēnesī). Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalsts tiks piemērots automātiski mājsaimniecību rēķinos. Maksājuma samazinājums par dabasgāzi tiks piemērots tirgotāju rēķinos par dabasgāzi no 2022. gada septembra un jau septembra rēķinā parādīsies maksājuma samazinājums par jūliju un augustu.
  • Dabasgāzes un elektroenerģijas lietotājiem, kuri par pakalpojumu maksā pēc izlīdzinātā maksājuma principa, dabasgāzes un elektroenerģijas tirgotāji veiks izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu, ņemot vērā faktisko mājsaimniecību patēriņu un veicot maksājuma korekcijas par iepriekšējiem mēnešiem – tāds pienākums noteikts valdības apstiprinātajā regulējumā.

Laikā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiks sniegts atbalsts arī centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai. Arī šajā gadījumā kompensācijas apmērs siltumenerģijas izmaksu pieauguma segšanai noteikts 50% apmērā no cenas, kas pārsniegs 68 eiro par megavatstundu un 90% apmērā par cenas daļu, kas pārsniegs 150 eiro par megavatstundu. Atbalstu piemēros automātiski, mājsaimniecības saņems rēķinus ar jau ierēķinātu atlaidi.

Lūdzam īpašu uzmanību pievērst tiem, kuru dzīvokļos reģistrēta saimnieciskā darbība kā juridiskām personām – šiem īrniekiem tiks piemērota 21% pievienotās vērtības likme un kompensācija apkurei kā fiziskai personai netiks piemērota. Tas nozīmē, ka par apkuri būs jāmaksā pilna cena. Tie, kuri pārtraukuši saimniecisko darbību, tuvākajā laikā aicināti precizēt šo informāciju uzņēmējdarbības datubāzēs (“Lursoft” u.c.) un informēt savu apkures pakalpojuma nodrošinātāju, lai rēķinā tiktu iekļauta valsts piešķirtā kompensācija.

UZMANĪBU AIZKRAUKLES PAGASTA IEDZĪVOTĀJI: Aizkraukles pagasta pakalpojumu centrā klātienē darbinieka prombūtnes dēļ iesniegumus atbalsta saņemšanai sāks pieņemt 12.oktobrī. Līdz tam lūdzam aizpildīt pieteikumus attālināti vietnē www.epakalpojumi.lv vai Aizkraukles Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!  

valsts atbalsts apkurei