Aizkraukle
automašīnu stāvvieta

SIA “Lauma A” informē, ka tiek sākti daudzdzīvokļu mājas Aizkrauklē, Spīdolas ielā 8, jumta nomaiņas darbi. Paredzēta specializētā autotransporta kustība, drošības nožogojumu izvietošana un citas darbības. Lai netraucētu un nekavētu plānotos darbus, kā arī lai izvairītos no nejaušiem transportlīdzekļu bojājumiem, autovadītāji tiek lūgti savas automašīnas darbu laikā stāvlaukumā pie mājas Spīdolas ielā 8 nenovietot! Plānotais būvniecības termiņš ir četri mēneši.