Aizkraukle Kultūra Projektu aktualitātes
bungas

Ar Vidzemes plānošanas reģiona izsludinātās un administrētās “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” projektu konkursa finansiālu atbalstu Aizkraukles novada Kultūras pārvalde īstenos projektu “Daugavas lībiešu pēdas Aizkrauklē”. Projekta aktivitātes plānotas no šī gada septembra līdz decembrim.

Lai rosinātu apzināt savulaik apdzīvotos Latvijas lībiešu novadus un izcelt savas lībiskās saknes, meklēt un rādīt lībisko sava novada ainavā, pasākumos un ikdienā, Latvijas Universitātes Lībiešu institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru 2023. gadu ir pasludinājis par Lībiešu mantojuma gadu. Aizkraukles pilskalns ir viens no varenākajiem pilskalniem Daugavas krastā, uz kura atradās seno lībiešu koka pils un dzīvojuši lībieši jeb līvi. Pilskalns bijis apdzīvots jau no 1. gadu tūkstoša pirms Kristus, bet 10.12. gadsimta un viduslaiku sākumā, ņemot vērā tā atrašanās vietu un lielo citzemju priekšmetu atradumu skaitu izrakumos, tas ir bijis viens no nozīmīgākajiem Daugavas lībiešu zemju centriem.

Šajā pavasarī pirmo reizi Aizkrauklē tika svinēta Lībiešu mantojuma diena. Pie Aizkraukles novada domes ēkas tika pacelts lībiešu karogs, vietējai sabiedrībai atgādinot seno vēsturi un lībiešu tradīcijas. 

Projekta ietvaros izveidota darba grupa lībiešu atstātā kultūras materiāla apzināšanai un kartēšanai, piesaistot Latvijas zinātniekus, kuri pārstāv vēstures, kultūras, valodniecības un etnoloģijas jomas. Sadarbojoties ar novada tūrisma un kultūras speciālistiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, tiks organizēti semināri par Daugavas lībiešu kultūrvēsturisko mantojumu un tā saglabāšanu. Plānots izveidot topošās kultūrtūrisma programmas pamatbāzi faktu kartējumu. 

Ņemot vērā kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes aspektus no dažādu zinātnes nozaru skatpunktiem, projekta zinātnisko komandu veidos Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadošais pētnieks un vadītājs Valts Ernštreits, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta valodnieks Eduards Plankājs, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta vadošais pētnieks un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Arheoloģijas un vēstures daļas eksperts Juris Tālivaldis Urtāns, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētniece un Latvijas Universitātes Lībiešu institūta viespētniece Ieva Vītola, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētniece Lolita Ozoliņa, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošā pētniece, kultūrvēsturisko ainavu pētniece Renāte Siliņa- Piņķe, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāja Sanita Kalna un Latvijas Universitātes Lībiešu institūta valodniece Gunta Kļava.

Projektu plānots turpināt, nākamajā projekta periodā izveidojot jaunu kultūras tūrisma maršrutu “Daugavas lībiešu pēdas Aizkrauklē”. Projekts plānots ar ilgtspējīgu ietekmi uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, tūristu piesaisti.