Izcilākie skolēni saņem naudas balvas

8. jūnijā Aizkraukles kultūras centrā notika pirmais Aizkraukles novada izcilāko skolēnu godināšanas pasākums, kurā pateicību par īpašiem sasniegumiem mācībās, mūzikā, mākslā vai sportā saņēma Aizkraukles, Skrīveru un Jaunjelgavas apvienības izglītības iestāžu audzēkņi. Bērni saņēma naudas balvas, vecāki – rozes, un pasākumā valdīja priecīga un sirsnīga noskaņa. Savukārt šodien labākos skolēnus sumina arī īpašos pasākumos Neretā, Koknesē un Pļaviņās.

Lai atbalstītu, motivētu jauniem sasniegumiem un pateiktos labākajiem skolēniem, Aizkraukles novadā šogad ieviesta vienota labāko skolēnu apbalvošanas sistēma. Jau janvārī dome apstiprināja apbalvošanas nolikumu, tajā paredzot, par kādiem sasniegumiem un ar cik lielām naudas balvām izcilnieki tiks apbalvoti. Balvas apjoms atkarīgs no sasniegumu mēroga, piemēram, par iegūto 1. vietu valsts mācību priekšmetu olimpiādē, zinātniski pētniecisko darbu konferencē skolēnam tiek piešķirti līdz 200 eiro, bet pirmo trīs vietu ieguvēji novadu mācību priekšmetu olimpiādēs attiecīgi saņem līdz 30, 20 un 15 eiro. Nolikumā arī noteikts: ja izglītojamajam ir vairāki augsti sasniegumi, naudas balvu piešķir par vienu augstāko katrā jomā.

Skolu direktoru iesniegtos pieteikumus izvērtēja ar Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija. Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes vadītāja Sarmīte Kļaviņa stāsta, ka komisija paveica apjomīgu darbu, izvērtējot apmēram 500 pieteikumu un to, vai sasniegums atbilst nolikumā paredzētajiem prēmēšanas kritērijiem. “Lai nenonivelētu balvas vērtību, tā tiešām tiek piešķirta par īpašiem sasniegumiem, un komisija to ļoti strikti vērtēja,” atzīst Sarmīte Kļaviņa. “Varbūt kādu tas sarūgtināja, bet tika ņemts vērā ikviena ieguldījums un sasnieguma mērogs.”

8. jūnija pēcpusdienā Aizkraukles kultūras centrā pulcējās Aizkraukles pilsētas, Skrīveru pagasta un Jaunjelgavas apvienības skolu labākie audzēkņi. “Šāds pasākums, kad vienoti sveicam labākos skolēnus visā novadā, notiek pirmo reizi,” teica Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums. “Domes un pašvaldības vārdā gribu teikt paldies skolēniem par uzcītību, skolotājiem par darbu un vecākiem – par atbalstu.” Priekšsēdētājs neslēpa, ka ne visiem ir vienots viedoklis par šādu skolēnu prēmēšanas sistēmu un naudas balvu piešķiršanu, tāpēc viņš lūdza klātesošos pacelt rokas, ja šāda kārtība arī turpmāk jāatstāj spēkā. Balsojums bija teju vienprātīgs: vajag turpināt!

Kopā Aizkraukles novadā ar naudas balvām apbalvoti apmēram 300 skolēnu – sagatavotas 260 pateicības, taču to vidū ir arī vairākas komandas vai skolēnu grupas. No pašvaldības budžeta balvām un nodokļu nomaksai atvēlēti apmēram 19 000 eiro. Piešķirto balvu summa katram skolēnam – no 15 līdz 200 eiro. Naudas balvu bērniem izmaksāja skaidrā naudā, bet komandas vai kolektīvi varēja izvēlēties – piešķirto naudas balvu izlietot pakalpojuma apmaksai un preču iegādei vai sadalīt un izmaksāt katram dalībniekam vienādās daļās, līdz ar to bija kolektīvi, kur katrs dalībnieks balvā saņēma 7 eiro.

Pasākumā balvas saņēma Aizkraukles novada vidusskolas, Aizkraukles novada Interešu izglītības centra, Aizkraukles Mākslas skolas, P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas, Aizkraukles novada sporta skolas, A. Upīša Skrīveru vidusskolas, Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Daudzeses un Seces pamatskolas audzēkņi. Klātesošie ar gavilēm sveica katru izcilnieku, ar īpašām ovācijām savējos atbalstīja skrīverieši. Bērni bija priecīgi, vecāki lepni, un bija prieks vienuviet redzēt tik daudz centīgu un talantīgu bērnu.

Izglītības iestādes īpaši sveica savējos, un Aizkraukles novada sporta skola pateicības saņēma arī astoņi treneri, kuru audzēkņi tika sumināti: Rita Lielā, Irēna Vītola, Viktors Ņuhtiļins, Dāvis Kalniņš, Mārtiņš Holsts, Ivars Māliņš, Valerijs Veļčinskis un Aldis Rakstiņš.

Muzikālu sveicienu visiem sarūpēja P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas audzēkņi, un uz skatuves kāpa arī vairāki balvu saņēmēji.

Šodien labāko skolēnu sumināšanas pasākumi notiek Neretā, Koknesē un Pļaviņās, jo skolu vadība izvēlējās, lai tas notiktu pašu “mājās”.

Savukārt tie bērni, kuri pasākumā neieradās, savas balvas no 12. līdz 30. jūnijam varēs saņemt Aizkraukles pilsētas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Izcilākie skolēni saņem naudas balvas