Aizkraukle Kultūra
Izdod grāmatu par Aizkraukles jauktā kora vēsturi

Aizkraukles kultūras centrā grāmatas par jauktā kora “Aizkraukle” vēsturi atvēršanas svētkos koru dziedājumā skanēja dziesmas no topošās koncertfilmas “Daugavas dziesmas”.

Daugava bijusi daudzu dzejnieku un komponistu iedvesmas avots – koncertā skanēja gan izjustas vārsmas, gan skaistas dziesmas par Daugavu, tādējādi vienkopus parādot un apliecinot mūsu likteņupes un bagātīgā kultūras mantojuma vērtību un nozīmīgumu. Visu koncerta laiku fonā uz lielā ekrāna ņirbēja Daugavas viļņi, no putna lidojuma pavērās skaisti dabas skati uz mūsu likteņupi, skatītāji varēja vērot tās plūdumu un gleznainos krastus ar pagātnes pilsdrupām un tagadnes liecībām visā Aizkraukles novada teritorijā. Ingus Pugačova filmētie kadri atbilstoši dziesmu saturam un dažāda vecuma koristu augstvērtīgais izpildījums radīja patiesi skaistu emocionālu baudījumu. Par lielisko koncertu jāpateicas Aizkraukles kultūras centra jauktajam korim “Aizkraukle”, Aizkraukles novada vidusskolas jauktajam korim “De Cantare” (abus kolektīvus vada diriģents Eduards Grāvītis), Aizkraukles kultūras centra vīru korim “Staburags” (Māra Batraga), Kokneses kultūras centra senioru korim “Alaine” (Aldis Lazdiņš) un sieviešu korim “Anima” (Lelde Kamzole-Gagaine), Pļaviņu vidusskolas 4.—10. klašu korim (Olga Krasutina), P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas korim, Skrīveru kultūras centra jauktajam korim “Dīvaja” un A. Upīša Skrīveru vidusskolas 4.—10. klašu korim (visu triju koru diriģente Silva Upeniece).

Aizkraukles novada koru virsdiriģents Eduards Grāvītis pateicās visiem dziedātājiem, viņu sievām, vīriem, mammām, tēviem, kultūras centra darbiniekiem, kuri atbalsta dziesmu prieku un dvēseles izkopšanu. “Tas, ko jūs dodat citiem dziedot, jums kaut kādā veidā atnāks atpakaļ – kā veselība, kā svētība un kā viss labais,” viņš sacīja. Viņš pateicās arī Aizkraukles novada pašvaldības vadībai par finansiālo atbalstu kordziedāšanas tradīciju stiprināšanā.

Aizkraukles kultūras centra direktors Alens Emīls Oknovs stāsta, ka koncertfilma “Daugavas dziesmas” vēl top, to plānots pabeigt šogad. Tajā iekļaus visas dziesmas, kas skanēja koncertā – pakāpeniski tiek filmēts un ierakstīts katra kora dziedājums.

Pēc koncerta tika atvērta grāmata “Pēc kaut kā cēla, nezināma…” par jauktā kora “Aizkraukle“ vēsturi. Grāmatu sākotnēji bija iecerēts izdot kora 50 gadu jubilejā, taču kovida laiks darbus aizkavēja. Kultūras centra mākslinieciskās daļas vadītāja Vanda Arnta-Laizāne bijusi kā neatlaidīgs “kurbulis”, dzinējs, nenogurstoši mudinājusi projektu īstenot līdz galam, un tagad grāmata laista klajā.

Koris dibināts 1971. gadā kā Stučkas rajona skolotāju koris, un skolotājiem dalība tajā bija obligāta. Kādreizējais skolotājs un tagadējais Aizkraukles novada mērs Leons Līdums atceras, ka pēc atgriešanās no dienesta obligātajā dienestā viņam bijis jādzied obligātajā skolotāju korī. Daudzreiz Līgo vakarā Latvijas televīzija raidījusi kora dziedošo uzvedumu Aizkraukles pilskalnā. Vēlāk koris pārtapis par skolotāju kori “Aizkraukle”, tad par jaukto kori “Aizkraukle”.

Kora prezidente Zane Sirmace-Liedskalniņa stāsta, ka jauktā kora “Aizkraukle” biedrība grāmatu izdeva 57 eksemplāros ar Aizkraukles novada pašvaldības finansiālo atbalstu un pašas biedrības līdzfinansējumu. Viens eksemplārs tiks dāvināts Aizkraukles novada centrālajai bibliotēkai, bet septiņi eksemplāri būs pieejami Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Grāmatā iekļautas tās veidotājas un kora dziedātājas Ilzes Šarkovskas-Liepiņas intervijas ar diriģentiem Juri Kļaviņu (viņš bija ieradies arī pasākumā), Andri Punduru, Uģi Reķi un Eduardu Grāvīti, diriģentu Ilzes Atardo un Leldes Kamzoles-Gagaines apraksti un kora dalībnieku atmiņu stāstījumi, izmantotas Rolanda Gagaiņa, kora dalībnieku un diriģentu fotogrāfijas. Grāmatas maketu veidoja kora bijušais dalībnieks, arī kora logo un karoga autors Vilnis Laizāns.

Ilze Šarkovska-Liepiņa teic, ka grāmatas veidošanu uzņēmās kā sirdsdarbu, jo pati ir šī kora dziedātāja, un rezultāts ir kopīgs kora darbs. Viņai šķitis svarīgi atainot ne tikai neseno kora pagātni pusgadsimta garumā, bet iezīmēt arī saikni ar novada dziedāšanas tradīciju priekšgājējiem, paverot plašāku skatu uz vēl tālāku pagātni, tādēļ grāmatas lappusēs iekļauta arī informācija par kādreizējo Aizkraukles un Vietalvas pagastu dziedāšanas biedrību vēsturi.

Pasākuma laikā grāmatas eksemplāri tika celti laukā no lielas lādes, ko simboliski varam uztvert kā dārgumu lādi. Dziesmu gars, kuru daudzus gadus uzturējis koris, arī ir dārgums. Tā kā grāmatas eksemplāru visiem koristiem nepietiek, tā tika dāvināta grāmatas veidotājiem, ilggadējiem dziedātājiem un diriģentiem. Grāmata nebūs nopērkama.

“Mēs ticam, ka mums kopā skaists un dziesmots ceļš ejams, jo “kalniem pāri citi kalni būs”. Uz tikšanos dziesmā!” aicina vārdi uz grāmatas aizmugurējā vāka.

Jauktā kora