piedalās Erasmus+ projektos

Aizkraukles novada dome nolēma budžetā garantēt priekšfinansējumu “Erasmus+” projektu īstenošanai Jaunjelgavas vidusskolā un Kokneses pamatskolā-attīstības centrā.

Jaunjelgavas vidusskolas audzēkņi skolotājas Ineses Ermansones vadībā sagatavojuši divus projektu pieteikumus un ieguvuši pozitīvu novērtējumu un finansiālu atbalstu Eiropas Savienības finansētajā “Erasmus+” programmas projektu konkursā.

Apstiprināta dalība Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras “Erasmus+” projektā “Mēs ceļojam un mācāmies!”. Iecerēts ar vilcienu doties mācību mobilitātes braucienā pa Eiropu, paplašinot projektā iesaistīto skolēnu redzesloku, iepazīstot Eiropas valstis, apmeklējot izvēlētos apskates objektus un pilnveidojot zināšanas par autotransportu, datorzinībām un arhitektūru saistībā ar skolēnu nākotnes profesiju izvēli. Projekta kopējās izmaksas ir 17 768 eiro, pašvaldības priekšfinansējums – 3553,60 eiro.

Apstiprināta arī dalība projektā “No sirds uz sirdi!”, kurā iecerēts stiprināt paaudžu sadarbību, veicinot komunikāciju starp pilsētas jauniešiem un senioriem, dodot iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku kopējās aktivitātēs. Tiks rīkots koncerts pilsētas senioriem, radošās darbnīcas, interneta tehnoloģiju prasmju pēcpusdienas, kino vakari, izglītojošas ekskursijas kopā ar senioriem, galda spēļu turnīrs un citas kopīgas aktivitātes. Projekts tiks īstenots no 2024. gada 1. februāra līdz 31. oktobrim, tā kopējās izmaksas ir 6 690 eiro, nepieciešamais pašvaldības priekšfinansējums – 1338 eiro.

Dome atbalstīja arī Kokneses pamatskolas-attīstības centra dalību Eiropas Komisijas izsludinātajā Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas “Erasmus+” projektu pieteikumu konkursā. Pozitīva rezultāta gadījumā no Aizkraukles novada pašvaldības tiks ieskaitīts priekšfinansējums 20 % (apmēram 7000 eiro) no kopējām projekta izmaksām.

Kokneses pamatskola-attīstības centrs 2022. gadā par augstas kvalitātes “Erasmus+” projekta īstenošanu ir saņēmusi Valsts izglītības attīstības aģentūras izcilības balvu “Spārni 2022”.

Visus izdevumus projektos sedz “Erasmus+” programma, un pašvaldības 20 % priekšfinansējums tiks atmaksāts pēc projektu aktivitāšu noslēguma un gala atskaišu iesniegšanas.