Pļaviņas Pārrobežu sadarbība
cilvēku grupas kopbilde

Izraēlas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Šārona Rapaporta-Palgi tikās ar Aizkraukles novada pašvaldības pārstāvjiem un apmeklēja Gostiņus, kas svinēja 90. gadskārtu kopš pilsētas statusa piešķiršanas. 

Pēc Klintaines pagastā esošā uzņēmuma “Krauss” apmeklējuma vēstniece tikās ar Aizkraukles novada pašvaldības vadību un Pļaviņu apvienības pārstāvjiem, kuri iepazīstināja ar Aizkraukles novadu un tā attīstību. Šārona Rapaporta-Palgi informēja par vēstniecības atbalstu Latvijai izglītības, medicīnas un uzņēmējdarbības jomā, un sadarbība varētu notikt arī ar Aizkraukles novadu. Vēstnieci ieinteresēja Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja Leona Līduma stāstījums par Likteņdārzu un Jaunjelgavu, kurā bijusi novadā otrā lielākā ebreju kopiena. Šārona Rapaporta-Palgi izteica vēlmi kādā citā vizītē apmeklēt gan Jaunjelgavu, gan Likteņdārzu.

Vizītes laikā Šārona Rapaporta-Palgi ar savu klātbūtni pagodināja Gostiņu pilsētas 90 gadu jubilejas svinības un apmeklēja ebreju kapsētu. Gostiņiem, kādreizējam ebreju amatnieku un tirgotāju miestam, 1933. gadā ar 993 iedzīvotājiem tika piešķirts pilsētas statuss, bet padomju gados Gostiņi tika iekļauti Pļaviņu pilsētas sastāvā. Otrā pasaules kara laikā nacisti nogalināja daudzus Gostiņu iedzīvotājus, arī bērnus. 1941. gada rudenī Gostiņos tika nogalināti 14 ebreju pusaudži, un viņu piemiņai 2006. gadā Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padome uzstādīja piemiņas akmeni ar melna granīta plāksni, uz kuras uzraksts latviešu valodā vēsta: “Šeit 1941.gada rudenī nacisti nogalināja četrpadsmit Gostiņu ebreju bērnus”. Šārona Rapaporta-Palgi kopā ar Aizkraukles novada pašvaldības pārstāvjiem kapsētā nolika ziedus nošauto bērnu piemiņai.

Gostiņiem 90