INTERREG logo

Aizkraukles novada pašvaldība 8.oktobrī izsludināja iepirkumu ” Video novērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLI-457 “DROŠA SABIEDRĪBA” ietvaros” Identifikācijas Nr. AND 2020/9/ERAF

Atgādinām, ka Aizkraukles novada pašvaldība īsteno projektu LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”/Droša sabiedrība, kurš paredz videonovērošanas kameru izvietošanu pilsētā. Aizkrauklē tiks izvietotas 65 kameras pašvaldībai piederošajās teritorijās vietās, kur ikdienā norit intensīva gājēju un autobraucēju kustība – pie skolām un bērnudārziem, pašvaldības iestādēm, kā arī dzīvojamo māju rajonos un citviet. Kopumā kameras ļaus novērot situāciju 19 nozīmīgākajās Aizkraukles pilsētas vietās.

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam http://www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Plašāka informācija par projektu:

Angļu valodā (ENG): https://www.aizkraukle.lv /en/projects/lli-457-improvement-living-conditions-deprived-cross-border-region-promotion-safe-and-responsible-communities

Latviešu valodā (LAT): https://www.aizkraukle.lv /lv/projekts/lli-457-dzives-apstaklu-uzlabosana-trucigaja-parrobezu-regiona-veicinot-drosas-un-atbildigas-sabiedribas-veidosanos

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv