Dome Izglītība Kultūra Sports
Anita Ostrovska un Arvis Upīts

Par Aizkraukles novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēts līdzšinējais komitejas priekšsēdētāja vietnieks Arvis Upīts. Iepriekšējais komitejas priekšsēdētājs Uldis Dzērve lielās aizņemtības dēļ pamatdarbā bija nolēmis šo pienākumu veikšanu vairs neturpināt.

Komitejas locekļi priekšsēdētāju un vietnieku ievēlē no sava vidus, domes lēmums šajā jautājumā nav nepieciešams. Deputāte Evija Vectirāne šim amatam ierosināja Arvja Upīša kandidatūru, savukārt deputāts Gatis Gūtmanis izteica priekšlikumu ievēlēt Jāni Sarmi Bajinski. Ar balsu pārsvaru par komitejas priekšsēdētāju tika ievēlēts Arvis Upīts, kurš vietnieka amatam ieteica pieredzējušo kultūras darbinieci un deputāti Anitu Ostrovsku. Labi pārzinādams sporta nozari, kurā jūtas visstabilāk un kas ir sirdij vistuvākā, un kā deputāts un bērnu tēvs  guvis pieredzi izglītības jautājumu risināšanā, viņš vēlējās, lai kultūras jomā līdzās būtu savas jomas profesionālis, kas šo jomu pārzina vislabāk. Citi kandidāti netika pieteikti, un deputāti šajā amatā ievēlēja Anitu Ostrovsku. Arvja Upīša vērtējumā neatsverama ir viņas pieredze mūžizglītības, kultūras un deputātes darba jautājumos, un jaunība kopā ar pieredzi ir labs, jaudīgs tandēms. Anita Ostrovska pašlaik ir Aizkraukles novada Kultūras pārvaldes kultūras darba metodiķe un pati aktīvi muzicē.

Arvis Upīts deputāta pienākumus pilda jau otro sasaukumu, šajā darbā aizvadīti seši gadi. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks bijis pēdējos divus gadus, un viņam nācies arī vadīt komitejas sēdes un piedalīties ar izglītības jomu saistītos pasākumos. Deputāts teic, ka jaunie pienākumi ir izaicinājumi, kas saistīti ar lielu darba apjomu un grūti risināmiem jautājumiem, īpaši izglītības jomā. Nesen skolotāju streikā pedagogi pieprasīja celt algas, sabalansēt slodzes, un Izglītības un zinātnes ministrija līdz vasarai plāno pieņemt lēmumu par skolu tīkla optimizāciju, sākot no 1. septembra. Optimizācija varētu skart arī Aizkraukles novadu, un deputātiem nebūs viegli pieņemt sabiedrībā nepopulārus un smagnējus lēmumus. Par to jau ir bijušas un būs daudzas emocionālas debates. Deputāts domā, ka būs jāpieņem racionāli lēmumi. Tāpat izaicinājumi būs novada kolektīvu piedalīšanās nodrošināšana Dziesmu un deju svētkos un sporta jomas attīstīšana. “Izaicinājumi norūda, dod pieredzi un padara stiprāku, dod lielāku izpratni, kas būs vajadzīga dažādu citu svarīgu lēmumu pieņemšanā,” uzskata deputāts.’