Jauniešiem

Kokneses jauniešu biedrība izsludina pieteikšanos jauniešu iniciatīvu projektu konkursam. Projekta pieteikumu var iesniegt jebkurš Aizkraukles novada jaunietis, savas idejas īstenošanai iegūstot 350 eiro.

Konkursa mērķis ir sniegt biedrības atbalstu Aizkraukles novada jauniešu iniciatīvu ideju realizācijai, veicinot jauniešu līdzdalību novada, kultūras, sporta, izglītības un sabiedriskajos procesos, pasākumu pieejamību Aizkraukles novadā, veicināt jauniešu vērtību, prasmju un kompetenču attīstību. 

Vienam projektam paredzētais finansējums ir līdz 350 eiro, kopā paredzēts atbalstīt vismaz sešus projektus.

Projektu var iesniegt jebkurš Aizkraukles novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot).

Jaunieši savos projektos var plānot šādas aktivitātes:

 • Aizkraukles novada attīstība un labiekārtošana;
 • pozitīva Aizkraukles novada tēla veidošana un popularizēšana jauniešu vidū;
 • jauniešu līdzdalība jaunatnes politikas veidošanā Aizkraukles novadā;
 • jauniešu līdzdalība sabiedriskajā dzīvē, brīvprātīgais darbs un labdarības iniciatīvas;
 • jauniešu nodarbinātības, karjeras izaugsmes, uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana;
 • jauniešu informētības veicināšana, drošība kibervidē un interneta lietošanā, medijpratības veicināšana;
 • jauniešiem draudzīgas vides veidošana skolā un sabiedrībā;
 • jauniešu brīvā laika lietderīga pavadīšana, interešu izglītība, ārpusskolas nodarbības, neformālā mācīšanās, radošās darbnīcas, izstādes, apmācības;
 • vides aizsardzības un ilgtspējīgas dzīvošanas pasākumi;
 • emocionālās, garīgās un fiziskās veselības veicināšana, aktīva dzīvesveida popularizēšana, sports;
 • jauniešu sadarbība ar Aizkraukles novada apvienību pārvaldēm;
 • zinātne, pētījumi, aptaujas;
 • citas ar jaunatnes politiku saistītas tēmas un nozares, kas atbilst konkursa mērķim un uzdevumiem.

Projekta pieteikumu  (1. – 3. pielikums) jāiesniedz līdz 2022. gada 10. jūnijam (ieskaitot), atsūtot parakstītu ar elektronisko parakstu vai parakstītu ar roku un ieskenētu e-pastā: biedriba.kjb@inbox.lv .

Biedrība “Kokneses jauniešu biedrība” īsteno projektu “Gatavs dzīvei!” (Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/070/21), ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta mērķis: paaugstināt vismaz 120 Aizkraukles novada jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem motivāciju  iesaistīties kopienas sabiedriskajā dzīvē, īstenojot vietēja mēroga jauniešu iniciatīvas un uzlabojot jauniešu psihoemocionālās veselības stāvokli.

Vairāk par jauniešu aktivitātēm uzzini Kokneses jauniešu biedrības Facebook lapā @YouthSocietyOfKoknese un Instagram @kjb_biedriba!
 

http://jauniesi.weebly.com/