Jaunjelgava
Jaunjelgavā pārtraukta siltumenerģijas piegāde

Jaunjelgavas apvienības pārvalde informē, ka pilsētā ir pārtraukta centralizētās siltumenerģijas piegāde Liepu, Mednieku un Smilšu ielas daudzdzīvokļu mājām, pirmsskolas izglītības iestādei "Atvasīte" un vidusskolai  -  nav apkures un karstā ūdens.

Pagaidām nav saņemts siltumenerģijas ražotāja SIA "EkoSil" skaidrojums par katlu mājā radušos bojājumu apjomu, tāpēc nav iespējams prognozēt siltumenerģijas padeves pārtraukuma ilgumu. Pašvaldība meklē risinājumus, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu siltumenerģijas padevi apkures sistēmās.