Jauniešiem Projektu aktualitātes Sports
velotrase drons
Leader logo - šaurs

  Atsaucoties ilggadīgam novada un pilsētas jauniešu lūgumam, Jaunjelgavā ir uzsākta multifunkcionālas asfalta velotrases (pump track) būvniecība. Projekta pasūtītājs ir Jaunjelgavas novada dome, projekta nosaukums – “Asfalta velotrase Jaunjelgavā”, projekta Nr. 19-04-AL08-A019.2202-000005.

Jaunjelgavas novada dome ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar līdzfinansēto projektu Nr. 19-04-AL08-A019.2202-000005 Jaunjelgavas pilsētā būvē Asfalta velotrasi.

Projekta mērķis: attīstīt pilsētvidi un izveidot jaunu multifunkcionālu aktīvās atpūtas vietu Jaunjelgavā, kas sniegtu iespēju kvalitatīvi pavadīt laiku svaigā gaisā visām vecuma grupām gan Jaunjelgavas novada iedzīvotājiem, gan arī pārējiem tuvāko reģionu pārstāvjiem.

Velotrases izstrādes un būvniecības darbus veic uzņēmums SIA „WE BUILD PARKS”.

Projekta attiecināmās izmaksas 27 000 EUR, projekta publiskais finansējums 33 498.79 EUR, kopējās projekta izmaksas 60 498.79 EUR.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development