Dome Jaunjelgava Sabiedrība
kundze pacēlusi roku

15. janvāra vakarā Jaunjelgavas Kultūras centrā notika Aizkraukles novada vadības – domes priekšsēdētāja, vietnieku un izpilddirektora, nodaļu un iestāžu vadītāju – tikšanās ar iedzīvotājiem.

Šogad bija sanācis prāvs jaunjelgaviešu pulks – vairāk nekā 70 iedzīvotāju. Bija ieradies arī SIA “EkoSil” valdes pārstāvis Igors Movels.

Vairāki jaunjelgavieši bija izmantojuši iespēju interesējošos jautājumus domes pārstāvjiem nodot jau savlaicīgi – sūtot e-pastā vai zvanot. Tāpat kā iepriekš, visvairāk tika jautāts par centralizētās siltumapgādes pakalpojumu Jaunjelgavas pilsētā. Tieši 15. janvāris bija tā diena, kad apkures katla bojājuma dēļ pēc sešu dienu pārtraukuma SIA “EkoSil” atsāka nodrošināt apkuri daudzdzīvokļu mājās, līdz tam to nodrošināja Jaunjelgavas apvienības pārvalde. Iedzīvotāji novērtēja iespēju uzdot jautājumus tieši SIA “EkoSil” vadītājam Igoram Movelam.

Īsu ieskatu plānotajos projektos sniedza Attīstības nodaļas vadītāja Ilona Kāgane. Uz jautājumiem par kultūras jomu atbildēja Kultūras pārvaldes vadītāja Anta Teivāne, bet neērto jautājumu par Jaunjelgavas vidusskolas nākotnes perspektīvām skaidroja Izglītības pārvaldes vadītāja Sarmīte Kļaviņa.

Jautājumu par pilsētas apsaimniekošanu un apkures izaicinājumiem bija tik daudz, ka tikšanās noslēdzās krietni pēc pulksten 21.00 vakarā. Arī pēc turpat četru stundu garām debatēm jaunjelgavieši izmantoja izdevību jautājumus novada vadības un administrācijas pārstāvjiem uzdot individuāli pa ceļam mājup.

Jaunjelgavas apvienībā nākamā tikšanās ar novada domes vadību un speciālistiem notiks 19. februārī pulksten 17.30 Seces Kultūras namā un 4. martā pulksten 17.30 Sērenes Tautas namā.

Tikšanās ar iedzīvotājiem Jaunjelgavā