Drošība Vide
plūdu apdraudējums

Šī ziema pārsteidz ar mainīgiem laikapstākļiem, lielu nokrišņu daudzumu un arī krietnu ledus kārtu upēs un ezeros, tāpēc šogad ir liela plūdu iespējamība. Atgādinām, kā rīkoties plūdu gadījumā.

Jau laicīgi jāpaveic:  

 • jāizsmeļ notekūdeņu un tualetes bedres;
 • jānodrošina, lai ķīmiskās vielas un produkti atrastos drošās vietās;
 • jānorobežo vai jāizved atkritumi.

Plūdu draudu periodā:

 • jāklausās meteorologu brīdinājumi. Ziņas par plūdu apdraudētām teritorijām iespējams skatīt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļa vietnē www.meteo.lv plūdu riska informācijas sistēmā;
 • jāseko situācijas attīstībai un ūdens līmenim māju tuvumā, it īpaši vakarā, jo visbīstamākā ir ūdens līmeņa strauja celšanās naktīs;
 • savlaicīgi jāparūpējas par senioriem, bērniem un tiem, kas paši nespēj  vai ir grūtības pārvietoties, kā arī par mājdzīvniekiem, laicīgi nogādājot viņus drošā vietā;
 • apdraudētajās ēkās jāpārvieto mantas no pagraba un pirmā stāva uz augšējiem stāviem, jānostiprina pagalmā esošie priekšmeti, lai ūdens tos nevarētu pārvietot;
 • savlaicīgi jāsagatavo soma ar pirmās nepieciešamības lietām: dokumentiem, nepieciešamiem medikamentiem, naudu, apģērbu un apaviem, kā arī nelielu pārtikas rezervi;
 • jāsagatavo evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus (automašīnas, traktorus u.c.) un peldošos līdzekļus (laivas, plostus u.c.);
 • pieejamā vietā jātur kabatas lukturīši, sveces vai citi gaismekļi. Ar tiem var signalizēt par savu atrašanās vietu, ja tas nepieciešams;
 • atsakoties evakuēties, iedzīvotājiem pašiem jānodrošina sevi ar pārtiku, dzeramo ūdeni, medikamentiem, apģērbu, apaviem un citām visnepieciešamākajām precēm iespējamajam plūdu periodam. Atteikumu no evakuācijas personai jāapstiprina rakstveidā, uzņemoties atbildību par sekām. Ārkārtējās situācijas izsludināšanas gadījumā var tikt piemērota piespiedu evakuācija.

Kad plūdi sākas, nekavējoties jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pa tālruņiem 112 vai 01, kā arī pašvaldība, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu savlaicīgu palīdzību. Plūdu gadījumā nakts laikā izmantojiet kabatas lukturīšus un sveces, lai glābējiem signalizētu par savu atrašanās vietu. Ieteicams jau iepriekš saglabāt vajadzīgos tālruņa numurus.

Neplānotas evakuācijas gadījumā uzmanīgi klausieties un  precīzi ievērojiet glābēju dotās norādes.