Sabiedrība
kapusvētki Aizkraukles novada kapsētās

Kapusvētki ir laiks, kad pie savu tuvinieku kapu kopiņām iededzam sveces un atceramies savus mīļos. Piedāvājam apkopojumu par šī gada kapusvētku norises laiku Aizkraukles novadā.

Aizkrauklē

 • 10. augustā pulksten 12.00 – Aizkraukles pagasta kapsētā (luterāņu un katoļu).

Aiviekstes pagastā

 • 10. augustā
  • pulksten 13.00 – Krūmēnu kapos (luterāņu);
  • pulksten 14.00 – Ķūģu kapos (luterāņu).

Bebru pagastā

 • 17. augustā pulksten 16.00 – Zutēnu kapos (luterāņu/katoļu).

Daudzeses pagastā

 • 20. jūlijā (katoļu):
  • pulksten 11.00 ‒ Daudzeses kapos;
  • pulksten 14.00 ‒ Māršavu kapos.
 • 27. jūlijā pulksten 12.00 ‒ Smaļķu kapos (katoļu).
 • 27. jūlijā (luterāņu):
  • pulksten 11.00 – Smaļķu kapos;
  • pulksten 12.15 – Caunes kapos;
  • pulksten 13.00 – Viesītes kapos;
  • pulksten 14.30 – Māršavu kapos;
  • pulksten 16.00 – Daudzeses kapos.

Iršu pagastā

 • 17. augustā pulksten 14.00 – Iršu kapos (luterāņu un katoļu).

Jaunjelgavā

 • 6. jūlijā pulksten 12.00 – Jaunjelgavas kapos (katoļu).
 • 3. augustā pulksten 13.00 – Jaunjelgavas kapos (luterāņu).

Koknesē

 • 3. augustā pulksten 12.00 – Atradzes kapos (katoļu – ar Svēto Misi un aizlūgumu par mirušajiem).
 • 10. augustā pulksten 11.00 ‒ Atradzes kapos (luterāņu).

Kokneses pagastā

 • 27. jūlijā
  • pulksten 11.00 ‒ Baznīcas kapos (luterāņu);
  • pulksten 12.30 ‒ Ūsiņu kapos (luterāņu).
 • 17. augustā pulksten 12.00 ‒ Kaplavas kapos (luterāņu un katoļu).

Klintaines pagastā

 • 27. jūlijā pulksten 14.00 – Brīvkapos (luterāņu).
 • 17. augustā pulksten 10.30 – Rīteru kapos (luterāņu).

Mazzalves pagastā

 • 20. jūlijā pulksten 14.00 – Cielavu/Mūrmuižas kapos (katoļu).
 • 27. jūlijā pulksten 12.00 ‒ Mēmeles kapos (katoļu).
 • 10. augustā
  • pulksten 11.00 – Mēmeles kapos (luterāņu);
  • pulksten 13.00 – Timsēnu kapos (luterāņu);
  • pulksten 15.00 – Ērberģes kapos (luterāņu).
 • 17. augustā
  • pulksten 11.00 – Ķiku kapos (luterāņu);
  • pulksten 13.00 – Zāģeru kapos (luterāņu).
 • 14. septembrī
  • pulksten 12.00 ‒ Kankaļu kapos (katoļu).

Neretā

Katoļu (ar Svēto Misi):

 • 8. jūnijā pulksten 12.00 – Smiltaines kapos;
 • 15. jūnijā pulksten 11.00 – Kišku kapos;
 • 15. jūnijā pulksten 14.00 – Ķesteru kapos;
 • 29. jūnijā pulksten 11.00 – Indulānu kapos.

Luterāņu:

 • 17. augustā
  • pulksten 11.00 – Kišku kapos;
  • pulksten 12.30 – Ķesteru kapos;
  • pulksten 13.30 – Smiltaines kapos.
 • 18. augustā pulksten 12.00 – Indulānu kapos.

Pilskalnes pagastā

 • 24. augustā
  • pulksten 12.00 – Veseļu kapos;
  • pulksten 13.30 – Rankaļu kapos;
  • pulksten 15.00 – Strobuku kapos.

Pļaviņās

 • 10. augustā pulksten 12.00 Pļaviņu katoļu baznīcā (Raiņa ielā 47) ‒ Sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem.
 • 10. augustā pulksten 16.00 – Bārukalna kapos (luterāņu).

Seces pagastā

 • 13. jūlijā (katoļu):
  • pulksten 11.00 ‒ Kauļu kapos;
  • pulksten 14.00 ‒ Jaunajos kapos.
 • 17. augustā (luterāņu):
  • pulksten 10.30 – Stalānu kapos;
  • pulksten 11.30 – Ūzānu kapos;
  • pulksten 12.30 – Jaunajos kapos;
  • pulksten 14.30 – Čoču kapos;
  • pulksten 15.30 – Lullīšu kapos.

Sērenes pagastā

 • 6. jūlijā pulksten 14.30 – Totēnu kapos (katoļu).
 • 3. augustā pulksten 15.00 – Totēnu kapos (luterāņu).

Skrīveru pagastā

 • 27. jūlijā
  • pulksten 11.00 – Jaunajos kapos (luterāņu un katoļu);
  • pulksten 12.30 – Vecajos un Saules kapos (luterāņu un katoļu).

Staburaga pagastā

 • 24. augustā
  • pulksten 16.00 – Brantānu kapos;
  • pulksten 17.00 – Staņģu kapos.

Sunākstes pagastā

 • 27. jūlijā
  • pulksten 11.00 – Baznīcas kapos;
  • pulksten 12.00 – Beitānu kapos;
  • pulksten 13.30 – Zilkalnes kapos.
 • 24. augustā pulksten 11.00 – mirušo piemiņas brīdis Lielsunākstes kapos.

Vietalvas pagastā

 • 3. augustā pulksten 14.00 – Vietalvas pagasta kapos.

Zalves pagastā

 • 13. jūlijā (luterāņu)
  • pulksten 12.00 – Damasānu kapos;
  • pulksten 13.30 – Cīruļu kapos;
  • pulksten 15.00 – Zalves kapos.
 • 17. augustā pulksten 15.00 ‒ Priedes kapos (luterāņu).