Jauniešiem Izglītība
karjeras nedēļa

Šogad Karjeras nedēļas desmitgade atzīmēta ar vairāk nekā 3300 pasākumiem visā Latvijā, kuros kopumā piedalījušies vairāk nekā 110 000 skolēni. Pasākumu ciklā ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni izzināja, kas ir uzņēmējspējas, kādēļ tās ir svarīgas savas karjeras veidošanā un kā tās var attīstīt, savukārt vecāki un pedagogi guva vērtīgus padomus, kā bērniem palīdzēt atklāt savus talantus. Karjeras nedēļas pasākumus organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem.

“Karjeras nedēļa ir kļuvusi par nozīmīgu notikumu, ko ik gadu aizvadām rudenī. Lai gan karjeras atbalsta pasākumi skolās norisinās visu gadu, Karjeras nedēļas laikā tiek īpaši izcelta kāda no karjeras izglītības jomas aktuālām tēmām. Šo desmit gadu laikā Karjeras nedēļa ir izaugusi no pāris pasākumiem valstpilsētās līdz tūkstošiem pasākumu teju katrā novadā, pilsētā un skolā. Tā ir tradīcija, kas jāturpina izglītības iestādēs gan skolēnu intereses rosināšanai par savu spēju un prasmju izzināšanu, apsverot savas nākotnes karjeras ievirzi, gan kā atbalsts pedagogiem karjeras izglītības īstenošanā,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Šogad Karjeras nedēļas aktivitāšu mērķis bija sekmēt skolēnu, vecāku, pedagogu izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas nepieciešams ikvienam veiksmīgas karjeras veidošanā. Tās ietvaros tika izstrādātas tematiskās mācībstundas un palīgmateriāli, lai palīdzētu skolotājiem atraktīvā veidā izskaidrot skolēniem uzņēmējspēju konceptu un nozīmību. Izstrādātie materiāli ir pieejami VIAA mājaslapā.

Karjeras nedēļā notika divas VIAA organizētās tiešsaistes diskusijas. Diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” kopā ar moderatoru Dāvi Plotnieku uzņēmēji, augstskolu pasniedzēji, radošās industrijas pārstāvji pārrunāja, kā uz potenciālo darbinieku spējām, prasmēm un kompetencēm lūkosies darba devēji nākotnē, kā arī dalījās savā pieredzē par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt diskusijā vecākiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” kopā ar moderatoru Ansi Bogustovu tika pārrunāts, kā pamanīt un atpazīt bērna stiprās puses, kā palīdzēt bērnam izkopt talantus un izvēlēties savu karjeras ceļu, neraugoties uz vecāku vēlmēm un bažām. Diskusiju ieraksti ar subtitriem būs pieejami VIAA YouTube kontā tuvākās nedēļas laikā.

Karjeras nedēļas laikā skolēni kopā ar skolotājiem viesojās uzņēmumos, iepazinās ar to darbiniekiem un izzināja viņu spilgtākās uzņēmējspējas. Aktivitāti papildināja iespēja piedalīties sociālo tīklu konkursos.

Daudzveidīgi, aizraujoši un interesanti pasākumi Karjeras nedēļas ietvaros notika arī Latvijas pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Tā, piemēram, Rīgas valstpilsētas izglītības iestādēs notika Diskusiju pauze – skolēnu vadītās diskusijas par aktuālām tēmām komunikācijas un saskarsmes prasmju veicināšanai. Daugavpils pašvaldības izglītības iestādēs notika fotokonkurss “Es uzņēmēja lomā”, kā arī jauniešu simulācijas spēle “Business Lab”, Jelgavas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņi tikās ar tādu profesiju pārstāvjiem kā ainavu arhitekts, influenceru mārketinga speciālists, gaisa kuģu apkalpošanas aģents. Savukārt Līvānu novadā notika orientēšanās spēle, kuras laikā skolēnu komandas intervēja dažādu profesiju pārstāvjus un veica uzdevumus, kas saistīti ar šo profesiju pārstāvju ikdienas pienākumiem, bet Ogres novada skolēni veidoja video projektu par savā skolā esošajām profesijām un darba pieredzi tajās.