Mazzalves pagasts Kultūra
Dzejas dienas

Septembris ir dzejas mēnesis, kurš šogad mūspusē paiet Knuta Skujenieka zīmē, jo 5. septembrī dzimušais un 85 gadu vecumā šovasar aizsaulē aizgājušais dzejnieks, atdzejotājs, kritiķis un publicists Knuts Skujenieks bērnību pavadījis  Mazzalves un Kurmenes robežā esošajās Mūru dzirnavās pie vecvecākiem. Knutu Skujenieku – vienu no mūsu laika izcilākajiem dzejniekiem – uzskatām par savu novadnieku.

16. septembrī Ērberģes muižas kamīnzālē pulcējās mazzalvieši, lai Silvijas Lisovskas režisētajā koncertuzvedumā “Dzeja izskan dziesmā” iepazītu Knuta Skujenieka dzīves gājumu un kaut nedaudz “ieietu” viņa dzejas pasaulē. Ar videosižeta palīdzību bija iespēja ieklausīties arī paša novadnieka pārdomās par dzejas sūtību. Mazzalves amatierteātra “Tradare” (vadītāja Silvija Lisovska) dalībnieki lasīja Knuta Skujenieka dzeju, vasaras nogalē dibinātā Mazzalves vokālā ansambļa (vadītāja M. Cielava) izpildījumā skanēja dziesmas ar Knuta Skujenieka vārdiem.

Koncerta otrajā daļā klausītājus priecēja viesi – Aizkraukles vīru vokālais ansamblis “Es atnākšu” (vadītāja J. Zolotarenko). Arī vīru repertuārā starp daudzajām krāšņi izskanējušajām dziesmām bija dziesma ar Knuta Skujenieka vārdiem.

Sirsnīgi, nedaudz svinīgi un gaiši Ērberģes muižā izskanēja Knutam Skujeniekam veltītā dzejas diena.

Žanna Miezīte

Vadītāja
zanna.miezite [at] aizkraukle.lv