Jauniešiem Koknese

Kokneses jauniešu biedrība ir jauna logo meklējumos – esam izlēmuši mainīt organizācijas nosaukumu un izveidot jaunu identitāti. Turpmāk mēs būsim biedrība “SOLIS”. Aicinām ikvienu interesentu iesniegt savu ideju un skici jaunajam biedrības logo.

Logo jāatspoguļo:

  • biedrības jaunais nosaukums “SOLIS” vai tā grafisks risinājums;
  • simboliski atveidotas biedrības vērtības: izaugsme, droša vide, aktīvs un veselīgs dzīvesveids, empātija;
  • darbības virzieni: neformālā izglītība, darbs ar jaunatni, personības attīstīšana.

Logo skice var būt jebkādā izpildījumā – veidota ar datoru, zīmēta, līmēta vai gleznota. Papildus logo var iesniegt arī saukli, kas reprezentētu biedrības vērtības. Var izmantot arī līdzšinējo biedrības simbolu – plaukstu, veidojot to jaunā izpildījumā. Logo ieteicams izmantot līdz trīs krāsu salikumiem.

Logo skice jāiesūta e-pastā: biedriba.kjb@inbox.lv līdz 10.decembrim. No visām skicēm izvēlēsimies interesantākās un nodosim dizaina speciālistam, kurš izstrādās jauno logo nepieciešamajos formātos. Trīs labākajiem – biedrības favorītam, sociālo tīklu favorītiem “Facebook” un “Instagram” – būs balvas.

Informācija, kas var noderēt logo skices izveidei.

Mūsu vīzija – mēs esam spēcīga, vienota organizācija, kura palīdz jauniešiem saskatīt dzīves iespējas un pilnveidot sevi un kura ir būtisks atbalsts jaunatnes darbiniekiem ikdienas darbā.

Mūsu misija – palīdzēt jauniešiem izmantot savu potenciālu un iekšējos resursus personības attīstībā.

Mēs vēlamies palīdzēt ikvienam jaunietim būt drosmīgam, pašpārliecinātam un spējīgam spert soli tālāk savu sapņu un mērķu sasniegšanā. Mūsu darbs ir kādu brīdi soļot blakus jaunietim viņa varoņa ceļojumā, lai palīdzētu saskatīt visas dzīves sniegtās iespējas un apzināties savu spēku. 

Projektu “Kokneses jauniešu biedrības atspēriens” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.